Fagdidaktikk – studieretning norskdidaktikk

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Fagdidaktikk – studieretning norskdidaktikk

– Studiets oppbygning

Studiets oppbygning MDID norsk

Studiets oppbygning

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
DID3601 Språk og språkdidaktikk 15
DID3602 Litteratur og litteraturdidaktikk 15
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
DID3603 Norskfagleg skriving og lesing 7.5
  Ekspertar i team (vel ein av tre landsbyar i programmet) 7.5
DID3001 Vitskapsteori og metode 15

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
DID3002 Akademisk skriving og lesing 15
DID3960 Masteroppgåve i norskdidaktikk 15 (av 45)
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
DID3960 Masteroppgåve i norskdidaktikk 30 (av 45)

KRYSSPUBLISERT - ikke rør: Mer info og tidligere studieplaner

Mer info og tidligere studieplaner

Du finner detaljert informasjon om studieprogrammet i studieplanen for ditt studium. Studieplanen for inneværende studieår og tidligere kull finner du i oversikten over studieplaner.