Fagdidaktikk – studieretning naturfagdidaktikk

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Fagdidaktikk – studieretning naturfagdidaktikk

– Studiets oppbygning

Studiets oppbygning MDID naturfag

Studiets oppbygning

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
DID3501 Naturfaga sin eigenart 7.5
DID3502 Utforskande undervising i naturfag 7.5
DID3503 Naturfaget i skulen 7.5
DID3504 Fysikk og kjemi i eit miljøperspektiv 7.5
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
DID3505 Biologisk mangfald og mennesket 7.5
  Ekspertar i team (vel ein av tre landsbyar i programmet) 7.5
DID3001 Vitskapsteori og metode 15
     

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
DID3002 Akademisk skriving og lesing 15
DID3950 Masteroppgåve i naturfagdidaktikk 15 (av 45)
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
DID3950 Masteroppgåve i naturfagdidaktikk 30 (av 45)

KRYSSPUBLISERT - ikke rør: Mer info og tidligere studieplaner

Mer info og tidligere studieplaner

Du finner detaljert informasjon om studieprogrammet i studieplanen for ditt studium. Studieplanen for inneværende studieår og tidligere kull finner du i oversikten over studieplaner.