Fagdidaktikk – studieretning naturfagdidaktikk

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Fagdidaktikk – studieretning naturfagdidaktikk

– Om studieprogrammet
En kvinne viser fram to blad til to barn. Foto.
Foto: Ole Ekker/NTNU

Master i naturfagdidaktikk er studiet for deg med bakgrunn i naturfag, fysikk, kjemi, biologi, geofag eller teknologi og forskningslære, som ønsker en solid faglig og fagdidaktisk kompetanse i undervisningsfaget naturfag. Studiet gir deg en fordypning både i faget og i fagets didaktikk.

Masterstudiet gir deg anledning til å fordype deg både i faget ditt og i rollen som formidler og profesjonsutøver. Studiet styrker dine kvalifikasjoner for undervisningsarbeid og annet undervisningsrelatert arbeid i skole, høgskole, forlag, forvaltning og administrasjon. Studiet vil også kvalifisere for formidling av naturfagene i andre sammenhenger, blant annet i vitensentre og museer.

Det brukes varierte undervisnings- og evalueringsformer, og det vektlegges aktiv studentdeltakelse. Som masterstudent vil du få ansvar for å presentere fagstoff som utgangspunkt for faglige diskusjoner. Deler av studiet har en praktisk tilnærming og foregår i laboratorium og felt. 

Masterprogrammet i naturfagdidaktikk gir deg innsikt i

  • naturfag som vitenskapsfag og som skolefag
  • naturvitenskapens og teknologiens plass i samfunnet
  • faglige og fagdidaktiske utfordringer i naturfagundervisningen
  • bruk av læringsarenaer utenfor skolen