Fagdidaktikk – studieretning naturfagdidaktikk

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Fagdidaktikk – studieretning naturfagdidaktikk

– Jobbmuligheter

Jobbmuligheter - MDID

Jobbmuligheter

Denne masterutdanningen kan kvalifisere deg til arbeid i offentlig administrasjon og forvaltning, universitet- og høgskolesektoren og i forlag.

Master i fagdidaktikk gir ikke alene godkjent lærerutdanning, men etter fullført masterutdanning vil du fylle krav om mastergrad for opptak til PPU (praktisk-pedagogisk utdanning heltid) eller FPPU-A (fleksibel praktisk pedagogisk utdanning – allmennfag), dersom den totale fagsammensetningen din også oppfyller kravene.  

En master i fagdidaktikk kombinert med lærerutdanning gir et godt grunnlag for å drive undervisning i skole og på andre arenaer. Studiet vil spesielt gi deg et godt grunnlag for å ta del i og drive utviklingsarbeid i skolen og andre kunnskapsinstitusjoner.


Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.