Fagdidaktikk – studieretning kunstfagdidaktikk

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Fagdidaktikk – studieretning kunstfagdidaktikk

– Studiets oppbygning

Studiets oppbygning MDID kunst

Studiets oppbygning

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
DID3101 Deltakande læring og undervising i kunstfag 15
DID3102 Kunstfagdidaktisk forsking 15
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
DID3103 Kunstnarisk praksis, kunnskap og forsking 7.5
  Ekspertar i team (vel ein av tre landsbyar i programmet) 7.5
DID3001 Vitskapsteori og metode 15

2. år

Tredje semester (høst)

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
DID3002 Akademisk skriving og lesing 15
DID3910 Masteroppgåve i kunstfagdidaktikk* 15 (av 45)
DID3911 Masteroppgåve i kunstfagdidaktikk med kreativ praksis* 15 (av 45)

*Studenten velger ett av emnene

Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
DID3910 Masteroppgåve i kunstfagdidaktikk* 30 (av 45)
DID3911 Masteroppgåve i kunstfagdidaktikk med kreativ praksis* 30 (av 45)

*Du velger ett av emnene


KRYSSPUBLISERT - ikke rør: Mer info og tidligere studieplaner

Mer info og tidligere studieplaner

Du finner detaljert informasjon om studieprogrammet i studieplanen for ditt studium. Studieplanen for inneværende studieår og tidligere kull finner du i oversikten over studieplaner.