Fagdidaktikk – studieretning engelsk og fremmedspråkdidaktikk

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Fagdidaktikk – studieretning engelsk og fremmedspråkdidaktikk

– Studiets oppbygning

Studiets oppbygning MDID engelsk og fremmedspråk

Studiets oppbygning

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
DID3301 Språklæring og språkundervising 7.5
DID3302 Pedagogisk grammatikk 7.5
DID3303 Litteratur, tekst og kultur i klasserommet 7.5
DID3304 Data-støtta språklæring 7.5
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
DID3305 Vurdering i språkundervisinga 7.5
  Ekspertar i team (vel ein av tre landsbyar i programmet) 7.5
DID3001 Vitskapsteori og metode 15

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
DID3002 Akademisk skriving og lesing 15
DID3930 Masteroppgåve i engelsk- og framandspråkdidaktikk 15 (av 45)
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
DID3930 Masteroppgåve i engelsk- og framandspråkdidaktikk 30 (av 45)