Fordypningsområde

Ungdoms, rus og avhengighet


Fordypningen skal gi økt forståelse for det komplekse samspillet mellom biologiske, psykologiske og sosiale faktorer knyttet til rusproblem og avhengighet. Herunder faktakunnskap om rusmiddelbruk, omfang og skadevirkninger. Deltakerne vil få kunnskap og ferdigheter i bruk av utredning og kartleggingsmetoder, samt innføring i ulike rusbehandlingstiltak.

Utdanningen vil gi grunnlag for refleksjon rundt egen praksis og handlingsvalg, og større faglig trygghet i arbeid med risikoutsatt ungdom.