Fordypningsområde

Traumatisering av barn og unge

– forebygging av omsorgssvikt, overgrep, selvskading og selvmord

Fordypningen skal gi en grundig innføring i nevrobiologisk forståelse av vold og omsorgssvikt, og gir opplæring i hvordan man kan møte barn og unge som er utsatt for traumatiske hendelser. Dette inkluderer barn og unge med seksuelle atferdsproblemer.

Videre gir fordypningen grunnleggende teoretisk forståelse av selvskading og selvmordsatferd samt hvordan man kan bruke dette i egen klinisk hverdag. 

Til sist gir fordypningen en innføring i voldelig ekstremisme og radikalisme, samt måter å forebygge dette på.