Erfaringsbasert masterprogram

Barn og unges psykiske helse

– Alle emner

Traumatisering hjå barn og unge – førebygging av omsorgssvikt, overgrep, sjølvskading og sjølvmord 15.11.2017 26.01.2017 MDV6245 15
Tilknytning, samspill og omsorg 01.05.2017 31.08.2017 MDV6260 15
Nevroutviklingsforstyrrelser med fordypning om autisme 15.11.2017 04.01.2018 MDV6255 15
Kognitiv atferdsterapi (KAT) i gruppe 15.11.2017 16.01.2018 MDV6254 7,5
Risikovurdering av barn og unges bekymringsfulle atferd 15.11.2017 23.01.2018 MDV6256 15
Ungdom, rus og avhengighet 15.11.2017 25.01.2018 MDV6244 15
Forebyggende familieintervensjon - FFI 01.05.2018 21.08.2018 MDV6210 7,5
Barn og unges psykiske helse 01.05.2018 27.08.2018 MDV6215 7,5
Innføring i kognitiv atferdsterapi 01.05.2018 30.08.2018 MDV6249 7,5
Observasjon og kartlegging av sped- og småbarns psykiske helse 01.05.2018 06.09.2018 MDV6213 15
Psykisk helse og voldsproblematikk 25.05.2018 10.09.2018 MDV6216 7,5

NB! For å vise helheten i kurstilbudet over tid er denne kurslisten satt til å kunne inkludere kurs som ikke er søkbare per dags dato. Kurslisten oppdateres fortløpende når neste gjennomføring av et kurs tidfestes.


Fri, 10 Feb 2017 12:45:12 +0100