Erfaringsbasert masterprogram

Barn og unges psykiske helse

– Studiets oppbygning

Du kan velge å ta enkeltemner eller gjennomføre hele masterprogrammet. 

For å få mastergraden, må du

  • ta alle grunnlagsemnene (Modul 1 - 30 studiepoeng)
  • fullføre et valgfritt fordypningsområde (Modul 2 - minimum 30 studiepoeng)
  • ta to emner i forskningsmetode (Modul 3 - minimum 15 studiepoeng)
  • skrive masteroppgave (Modul 4 - 45 studiepoeng)

Se alle emner


Modul 1: Grunnlagsemner (30 studiepoeng)

Vi anbefaler at du starter med grunnlagsemnene.

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MDV6201 Barn og unges psykiske helse - Del I: Normalutvikling 0-18 år i et systemperspektiv 7,5
MDV6202 Barn og unges psykiske helse - Del II: Skjevutvikling og psykiske lidelser 0 - 18 år 7,5
MDV6200 Relasjon og medvirkning 15

 


Modul 2: Fordypningsområde (30 studiepoeng)

Fordypningen består av et fordypningsemner på 15 studiepoeng og fagmetodeemnerpå minimum 15 studiepoeng.


Modul 3: Forskningsmetode (15 studiepoeng)

Du må ta MH3000 - Innføring i forskningsmetode. I tillegg velger du ett eller begge av de andre emnene.

Emnekode Kursnavn Studiepoeng
MH3000 Innføring i forskningsmetode 7,5
MH3003 Statistikk for medisin og helsefag 7,5
MH3004 Kvalitative metoder i medisin og helsefag 7,5

Modul 4: Masteroppgaven (45 studiepoeng)

Masteroppgaven er en fordypning i et selvvalgt relevant tema. Masteroppgaven skal gi deg kunnskaper, generell kompetanse og ferdigheter i vitenskapelig tilnærming til anvendelse og utvidelse av kunnskapsgrunnlaget om barn og unges psykiske helse.

For å tas opp må det leveres en relevant idéskisse til masteroppgaven. Normalt skal masteroppgaven bygge på innsamling og bearbeiding av empirisk materiale, men oppgaver av teoretisk art, og bearbeiding av allerede innsamlet data, kan godkjennes etter vurdering.


Samlingsbasert undervisning

Studieemnene har stort sett tre samlinger à to dager per semester. Samlingene er obligatoriske og finner vanligvis sted i Trondheim. Vi bruker NTNUs læringsplattform.

Fagmetodeemnene innebærer praktisering av metodikk og veiledning som du må organisere selv med samtykkeskjema via din arbeidsplass/leder.

Det er 80 prosent oppmøteplikt på all undervisning. Alle emner har arbeidskrav som må være godkjent før en kan gå opp til eksamen. Obligatorisk veiledning har krav om 100 prosent gjennomføring.

Undervisningsopplegget krever tilgang på internet, e-post, og programvare for tekstbehandling og lesing av pdf-filer. Tekstbehandlingsprogram må kunne levere og lese dokumenter i formatene doc, docx (Microsoft Word) eller pdf  (Adobe Acrobat/Reader). OpenOffice (gratis programvare) kan tilpasses lesing/levering av doc og docx dokumenter.


Innpassing av ekstern utdanning

Du kan søke om innpassing av deler av studiet med grunnlag i tilsvarende utdanning fra NTNU eller andre utdanningsinstitusjoner. Alle søknader om innpassing og fritak vurderes individuelt. Du kan ikke søke om innpassing før du har fått opptak til masterprogrammet i psykisk helse. 

Søknadsfrist: 15. september og 1. februar