Erfaringsbasert masterprogram

Barn og unges psykiske helse

– Studiets oppbygning

Du kan velge å ta enkeltkurs eller gjennomføre hele masterprogrammet. 

For å få mastergraden, må du

  • ta alle grunnlagskursene (Modul 1 - 30 studiepoeng)
  • fullføre et valgfritt fordypningsområde (Modul 2 - minimum 30 studiepoeng)
  • ta to kurs i forskningsmetode (Modul 3 - minimum 15 studiepoeng)
  • skrive masteroppgave (Modul 4 - 45 studiepoeng)

Se alle kurs


Modul 1: Grunnlagskurs (30 studiepoeng)

Vi anbefaler at du starter med grunnlagskursene.


Modul 2: Fordypningsområde (30 studiepoeng)

Fordypningen består av et fordypningskurs på 15 studiepoeng og fagmetodekurs på minimum 15 studiepoeng.


Modul 3: Forskningsmetode (15 studiepoeng)

Du må ta HLS3007 Vitenskapsfilosofi. I tillegg velger du ett eller begge av de andre kursene.

Emnekode Kursnavn Studiepoeng
HLS3007  Vitenskapsfilosofi, forskningsetikk og metode refleksjon 7,5
HLS3004  Kvalitativ metode 7,5
HLS3002  Kvantitativ metode 7,5

Modul 4: Masteroppgaven (45 studiepoeng)

Masteroppgaven er en fordypning i et selvvalgt relevant tema. Masteroppgaven skal gi deg kunnskaper, generell kompetanse og ferdigheter i vitenskapelig tilnærming til anvendelse og utvidelse av kunnskapsgrunnlaget om barn og unges psykiske helse.

For å tas opp må det leveres en relevant idéskisse til masteroppgaven. Normalt skal masteroppgaven bygge på innsamling og bearbeiding av empirisk materiale, men oppgaver av teoretisk art, og bearbeiding av allerede innsamlet data, kan godkjennes etter vurdering.


Samlingsbasert undervisning

Studieemnene har stort sett tre samlinger à to dager per semester. Samlingene er obligatoriske og finner vanligvis sted i Trondheim. Vi bruker NTNUs læringsplattform.

Fagmetodeemnene innebærer praktisering av metodikk og veiledning som du må organisere selv med samtykkeskjema via din arbeidsplass/leder.

Det er 80 prosent oppmøteplikt på all undervisning. Alle emner har arbeidskrav som må være godkjent før en kan gå opp til eksamen. Obligatorisk veiledning har krav om 100 prosent gjennomføring.

Undervisningsopplegget krever tilgang på internet, e-post, og programvare for tekstbehandling og lesing av pdf-filer. Tekstbehandlingsprogram må kunne levere og lese dokumenter i formatene doc, docx (Microsoft Word) eller pdf  (Adobe Acrobat/Reader). OpenOffice (gratis programvare) kan tilpasses lesing/levering av doc og docx dokumenter.