Fordypningsområde

Sped- og småbarns psykiske helse

– tilknytning, samspill og omsorg

Fordypningen skal styrke kompetansen til å drive forebygging, behandling, veiledning eller tiltaksarbeid til beste for utvikling og helse for sped- og småbarn. Utgangspunktet kan være samspillsvansker, risiko for problemer eller et dårlig utgangspunkt i barnets omgivelser.

Utdanningen fokuserer både på samspill, tilknytning, utvikling, samt barnets og foreldrenes forutsetninger i sammenheng med genetikk/biologi, belastning/traumatisering og ressurser/støtte.