Erfaringsbasert masterprogram

Barn og unges psykiske helse

– Opptak og opptakskrav


Dette studieprogrammet tar ikke lenger opp nye studenter. Fra høsten 2018 tilbyr vi isteden et nytt erfaringsbasert masterprogram i psykisk helse.


Hvordan søke opptak?

Du søker opptak til ett og ett kurs. Når du har fullført de tre første modulene, kan du søke opptak til masteroppgaven. 

  1. Gå inn på nettsiden til kurset du vil søke på
  2. Klikk på "Søk dette kurset nå" på kursets nettside

Søknadsfrist: 15. november for kurs i vårsemesteret og 1. mai for kurs i høstsemesteret


Opptakskrav

1. Bachelor eller tilsvarende utdanning (180 studiepoeng) innenfor følgende fagområder: Barnevernpedagogikk, ergoterapi, barnehagelærer, lærer, sosionom, vernepleie, sykepleie, psykologi, medisin.

Søkere med annen type utdanning kan tas opp etter individuell vurdering.

2. Minst to års relevant yrkeserfaring etter endt bachelor. Med dette menes arbeid i tilknytning til helse-, sosial- eller opplæringstjenester. Annen praksis kan godkjennes ut fra en individuell vurdering.

3. Emnene som inngår i modul 1 og modul 2 krever at du er i minst 50% relevant jobb under studiene.

Enkelte emner kan ha tilleggskrav for opptak. Se nettsiden til emnet du ønsker å søke på for å se om det har tilleggskrav for opptak.


Innpassing av tidligere utdanning

Det er bare de som ønsker å fullføre master i barn og unges psykiske helse som kan søke om innpassing av tidligere utdanning. Du søker om opptak til masterprogrammet samtidig som du søker om innpassing av tidligere utdanning.

  1. Registrer deg som søker på Søknadsweb for NTNU VIDERE.
  2. Fyll ut søknadsskjema om fritak/innpassing av emner fra andre læresteder (pdf) (docx)
  3. Søknadsskjema og nødvendig dokumentasjon lastes opp samtidig som du registrerer din søknad til et emne. Du kan også laste opp dokumentasjonen i ettertid, men senest innen en uke etter søknadsfristen er gått ut.

Søknadsfrist er 1. mai for høstsemesteret og 15. november for vårsemesteret.

Du må legge ved dokumentasjon fra lærestedet i form av:

  • studieplan
  • pensumliste/litteraturliste
  • vitnemål eller karakterutskrift

Hva kan innpasses?

Innpassing vurderes ut fra om emnet kan erstatte emner i master i barn og unges psykiske helse. Vi innpasser ikke emner som er over 5 år gamle.


Forbehold om tilstrekkelig antall studenter

Vi må ha et minimum antall studenter for at emnet skal starte. Dersom det blir for få studenter, kan emnet bli avlyst eller utsatt.


Dokumentasjon

Fullført og bestått bachelorgrad (eller tilsvarende) dokumenteres med vitnemål med oversikt over alle emnene som inngår i graden. Alle sidene av vitnemålet må sendes inn. NB! Karakterutskrift er ikke godkjent dokumentasjon av fullført og bestått bachelorgrad.

Dokumentasjonskontroll

NTNU vil foreta kontroll av opplastede dokumenter etter studiestart, og originaldokumentasjon må vises fram ved forespørsel. Søkere som ikke kan vise godkjent dokumentasjon kan miste retten til å studere.

Navneskifte

Hvis du har skiftet navn og noen av dine vitnemål/attester viser annet navn enn det du har i dag, må dokumentasjon på navneendringen legges ved i søknaden (navnebevilgning, vigselsattest e.l.)


Tue, 03 Oct 2017 15:38:54 +0200