Erfaringsbasert masterprogram

Barn og unges psykiske helse

– Opptak og opptakskrav

Opptakskrav

1. Bachelor eller tilsvarende utdanning (180 studiepoeng) innenfor følgende fagområder: Barnevernpedagogikk, ergoterapi, barnehagelærer, lærer, sosionom, vernepleie, sykepleie, psykologi, medisin.

Søkere med annen type utdanning kan tas opp etter individuell vurdering.

2. Minst to års relevant yrkeserfaring etter endt bachelor. Med dette menes arbeid i tilknytning til helse-, sosial- eller opplæringstjenester. Annen praksis kan godkjennes ut fra en individuell vurdering.


Krav til dokumentasjon

Les nøye hvilken dokumentasjon som er godkjent og kreves for å bli vurdert til opptak. Dokumentasjon lastes opp når du søker, du kan laste opp dokumentasjon fram til søknadsfristen går ut.