Erfaringsbasert masterprogram

Barn og unges psykiske helse

– Om studieprogrammet

Masterprogrammet gir kompetanse til å forstå og bedre barn og unges psykiske helse, utviklingsmuligheter og omsorgssituasjon. Studiet er praksisnært og legger vekt på å forbedre praksisutøvelsen.

Læringsutbytte

Etter fullført master i barn og unges psykiske helse har du bred kunnskap om barn og unges psykiske helse og omsorg, både innenfor normalutvikling, skjevutvikling og årsakssammenhenger. I tillegg får du kunnskap om betydningen av kommunikasjonen og relasjonens kvalitet i arbeidet med barn, unge og foresatte.

Gjennom fordypningsområde og fagmetodeemner får du en mer spisset kompetanse innenfor et spesifikt fagområde. Fagmetodeemnene gir deg ferdigheter og trening gjennom veiledning i praktisk/klinisk arbeid med barn, unge og deres foresatte.

Masterprogrammet gir også en dypere forståelse av vitenskapelige prinsipper og verdier som ligger til grunn for evidensbasert utvikling av faget.