Fordypningsområde

Nevroutviklingsforstyrrelser

– med fordypning om autisme

Fordypningen omhandler nevroutviklingsforstyrrelser. Dette er en fellesbetegnelse for diagnosene ADHD, tourettes syndrom og autisme. Nevroutviklingsforstyrrelser er sterkt knyttet til biologisk modning av nervesystemet, og medfører funksjonsvansker eller forsinket utvikling. 

Tilstandene er medfødte, og funksjonsvanskene oppdages i barnealder.

Denne fordypningen vil i gi en bred innsikt i og en god forståelse av de ulike tilstandene, men vil i hovedsak være rettet mot tilstander innen autismespeketeret. Det vil bli gitt en innføring i; årsaker, forekomst, kjennetegn, klassifikasjon, komorbiditet, utviklingsforløp, alvorlighetsgrad av kjernesymptomene og assosierte vansker, samt i utredning og diagnostikk. Fordypningen gir også kjennskap til tilrettelegging- og behandlingsmuligheter. 


Fordypning
Emnekode Emne Studiepoeng
MDV6255 Nevroutviklingsforstyrrelser med fordypning om autisme 15
Metode
Emnekode Emne Studiepoeng
MDV62XX Metode rettet mot nevroutviklingsforstyrrelser 15

Les mer om emnene og se når de tilbys