Erfaringsbasert masterprogram, Trondheim

Barn og unges psykiske helse


Bilde. Jente på grønn eng.

Dette er et fleksibelt deltidsstudium for fagpersoner som jobber med barn og unge og deres foresatte. Du kan ta enkeltkurs eller en hel mastergrad ved siden av jobb.

Hvordan søke opptak


Målgruppe

Fagpersoner som møter barn, unge og deres foresatte i ulike tjenester og arbeidssituasjoner, for eksempel:

  • behandlere, miljøpersonell i spesialisttjenester, kommuner og institusjoner som primært arbeider med forebygging, endringsarbeid og behandling med barn, unge og familier

Om studiet

Studiet skal gi kompetanse til å forstå og bedre barn og unges psykiske helse, utviklingsmuligheter og omsorgssituasjon. Du kan velge mellom tre fordypningsområder:


Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever at du har utdanning på bachelornivå (180 studiepoeng) og minst to års relevant yrkeserfaring etter endt bachelor. I tillegg må du være i minst 50% relevant jobb i modul 1 og modul 2.


Studiets oppbygning

Masterprogrammet er på 120 studiepoeng og normal studieprogresjon er 15 studiepoeng per semester. Studiet er lagt opp som et samlingsbasert deltidsstudium, slik at du kan jobbe ved siden av.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveileder@rkbu.ntnu.no, eller telefon: (+47) 73 55 15 00 hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller hvis du har andre faglige spørsmål.

Du vil få svar på epost eller du kan avtale tid for en telefonsamtale.


Fakta

Gradsnavn: Master i barn og unges psykiske helse Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Deltidsstudium med samlinger. De fleste samlingene finner sted i Trondheim.
Søknadsfrist: 1. mai og 15. november

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for psykisk helse

Pris: se pris og angrerett

Meld deg på nyhetsbrev

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og å studere som voksen.