Erfaringsbasert masterprogram, Trondheim

Barn og unges psykiske helse


Bilde. Jente på grønn eng.

Dette studieprogrammet tar ikke opp nye studenter, men studiet blir videreført som studieretningen Barn og unges psykiske helse og barnevern under det nye erfaringsbaserte masterprogrammet i psykisk helse.

Overgangsordning for deg som har tatt enkeltemner i barn og unges psykiske helse

Dette er et fleksibelt deltidsstudium for fagpersoner som jobber med barn og unge og deres foresatte.


Om studiet

Studiet skal gi kompetanse til å forstå og bedre barn og unges psykiske helse, utviklingsmuligheter og omsorgssituasjon. Du kan velge mellom fire fordypningsområder:


Studiets oppbygning

Masterprogrammet er på 120 studiepoeng og normal studieprogresjon er 15 studiepoeng per semester. Studiet er lagt opp som et samlingsbasert deltidsstudium, slik at du kan jobbe ved siden av.


Studieveiledning

Studieveilederne kan hjelpe deg med utdanningsplaner, emnevalg, jobbrelevans og generell veiledning. Vi er også er tilgjengelige hvis du trenger noen å snakke med. Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post eller telefon:


Fakta

Gradsnavn: Master i barn og unges psykiske helse
Studiepoeng: 120

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for psykisk helse

Dette studieprogrammet tar ikke lenger opp nye studenter.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.