Barn og unges psykiske helse

Erfaringsbasert masterprogram, Deltid, Trondheim

Barn og unges psykiske helse


Bilde

Bilde. Jente på grønn eng.

Nytt studieprogram

Dette studieprogrammet tar ikke opp nye studenter, men studiet blir videreført som studieretningen Barn og unges psykiske helse og barnevern under det nye erfaringsbaserte masterprogrammet i psykisk helse.

Overgangsordning for deg som har tatt enkeltemner i barn og unges psykiske helse

Barn og unges psykiske helse

Om master i barn og unges psykiske helse

Dette er et samlingsbasert deltidsstudium for fagpersoner som jobber med barn og unge og deres foresatte. Studiet skal gi deg  kompetanse til å forstå og bedre barn og unges psykiske helse, utviklingsmuligheter og omsorgssituasjon. 


Studiets oppbygning

Masterprogrammet er på 120 studiepoeng og normal studieprogresjon er 15 studiepoeng per semester. 

Du kan velge mellom fire fordypningsområder:


Studieveiledning

Studieveilederne kan hjelpe deg med utdanningsplaner, emnevalg, jobbrelevans og generell veiledning. Vi er også er tilgjengelige hvis du trenger noen å snakke med. Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post eller telefon:


Videre studier 

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i barn og unges psykiske helse
Studiepoeng: 120

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for psykisk helse

Dette studieprogrammet tar ikke lenger opp nye studenter.

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.