Bioteknologi

Masterprogram 5-årig, Trondheim

Bioteknologi

– Studiets oppbygning

Det 5-årige masterprogrammet i bioteknologi har som mål å gi studenter et bredt og solid grunnlag i celle- og molekylærbiologi, biokjemi og mikrobiologi. Vi legger stor vekt på laboratoriebasert undervisning.

De første tre semestrene av studiet er felles for alle som begynner, og består av obligatoriske emner (fag), blant annet kjemi, matematikk og ex.phil. samt to felles biologiemner. Du vil oppleve en klassefølelse med godt samhold fordi alle studentene følger det samme studieløpet.


studyprogramme-planner-portlet

Studieplan

Studieretninger

Studieretninger

I fjerde semester kan du velge en av tre studieretninger:


Masteroppgaver:

Masteroppgaver

Masteroppgaven gjennomføres i løpet av de to siste årene av studiet. Oppgaven knyttes opp mot allerede eksisterende forskningsgrupper, og du som masterstudent vil bli en del av gruppa sammen med andre studenter og ansatte. Ofte har forskningsgruppene et tett samarbeid med næringslivet. Du kan velge masteroppgaver innen mange ulike forskningsområder, for eksempel

  • Molekylærbiologi
  • Beregningsbasert biologi
  • Biopolymerkjemi
  • Marin biokjemi
  • Mikrobiologi og molekylærgenetikk
  • Miljøbioteknologi
  • Næringsmiddelkjemi