Bioteknologi

Masterprogram 5-årig, Trondheim

Bioteknologi

– Om studieprogrammet

Studenter i lab noterer. Foto.

Bioteknologi omfatter studiet av molekyler, celler og organismer med mål om å forstå hvordan biologiske prosesser/organismer fungerer, og for å utvikle metoder for produksjon av biomolekyler. Bioteknologisk framstilte produkter omfatter vaksiner, enzymer, planter, legemidler og produkter for diagnose og mye mer.

Programmet omfatter blant annet celle- og molekylærbiologi, matematikk, molekylærgenetikk, genomikk, kjemi og biokjemi,  biopolymerkjemi, fermenteringsteknologi og bioinformatikk.

Utviklingen av mer avanserte analysemetoder gjør at vi i dag er i stand til å vurdere biologiske reaksjoner og systemer mye bedre enn for bare få år siden. Slik grunnleggende kunnskap er viktig når man skal utvikle bioteknologi for fremtiden. Bioteknologi er et fagfelt der teknologi og grunnforskning møtes. Det er et forskningsområde som er sammensatt av mange selvstendige fagområder, og skal du oppnå gode resultater er samarbeid nødvendig.

Bioteknologi grenser også opp mot deler av nanoteknologi, som NTNU nå satser sterkt på. Bionanoteknologi er allerede etablert som eget forskningsfelt internasjonalt. Bioteknologistudiet vil uten tvil påvirkes av dette, og vil avspeiles i nye og spennende mastergradsoppgaver. Eksempler kan være biologisk aktive nanopartikler, kunstige virus osv.


Studer bioteknologi

Hvis du er interessert i biologiske reaksjoner og systemer, og hvordan kunnskaper om dette kan brukes i et dynamisk fagfelt som hele tiden utvikler seg, er masterprogram bioteknologi et godt valg for deg. Studiet er tverrfaglig og gir et godt grunnlag for å arbeide innenfor både grunnforskning og industriell utvikling av produkter. Laboratoriekurs gir praktisk erfaring i en rekke av metodene som brukes, og er en viktig del av undervisningen. Prosjektoppgaver er også en undervisningsform som blir brukt. Bruk av nye teknikker og nye instrumenter holder studentene oppdaterte i utviklingen på de ulike fagfeltene.

26 sep 2019

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i bioteknologi
Studieprogramkode: MBIOT5
Studiepoeng: 300
Studiekode: 194855
Adgangsbegrensning: Ja
Fakultet: Fakultet for naturvitenskap
Institutt: Institutt for biologi og Institutt for bioteknologi og matvitenskap 

Sted: Trondheim
Søknadsfrist: 15.april