Bioteknologi

Masterprogram 5-årig, Trondheim

Bioteknologi

– Jobbmuligheter

Hvorfor studere bioteknologi?

Ved å studere realfaglig bioteknologi vil studentene få en tverrfaglig utdanning innenfor hovedsakelig kjemi og biologi. Også fag som data, matematikk og statistikk inngår i større eller mindre grad i studiet avhengig av valgt emnekombinasjon i det femårige masterstudiet. NTNU har et stort fagmiljø som dekker mange fagområder innenfor bioteknologi, noe som gir store valgmuligheter i forhold til faglig spesialisering. Jobbmulighetene er innenfor forskning, industri og forvaltning.

Hvorfor ansette en bioteknolog?

Ferdig utdannede bioteknologer er relevante for jobber innenfor forskning, industri, og forvaltning. De vil være aktuelle for nasjonale fagmiljøer ved universitet, sykehus, statlige institusjoner (Folkehelsa, Veterinærinstituttet, etc.) og miljøinstitusjoner.

Forskningsinstitusjonene NINA og NIVA, og flere større eller mindre private bedrifter, som for eksempel Nycomed, Alpharma og nye moderne, forskningsbaserte bioteknologifirmaer ved for eksempel Forskningsparken i Oslo, er også aktuelle arbeidsplasser.

Vær oppmerksom på at det for mange utlyste stillinger i dag stilles krav om oppnådd mastergrad. For forskerstillinger kreves det i regelen doktorgrad (PhD).

Privat sektor:

  • Private firmaer innen bioteknologi (forsker eller konsulent)
  • Konsulentfirmaer (konsulent innen miljøutredning)
  • Legemiddelfirmaer (konsulent, klinisk utprøving av produkter)
  • Forsker i private eller halvstatlige firmaer (Equinor og Norsk Hydro)
  • Konsulent i private eller halvstatlige firmaer (Equinor, Norsk Hydro, Det norske veritas og Kværner)

Hva sier tidligere studenter?


Brenner du for forskning?

PhD-utdanning:

Lønnet utdanning: Med en masterutdanning innenfor bioteknologi kan du velge blant flere ulike ph.d.-utdanninger ved Fakultet for naturvitenskap.

Disse PhD-programmene har til formål å utdanne selvstendige forskere på internasjonalt nivå i samspill med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.

Les mer om de aktuelle PhD-programmene


Karriereveiledning

Karriereveiledning

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.

NTNU Bridge kobler NTNU-studenter og arbeidslivet. Her finner du arbeidsgivere som søker studenter til prosjektoppgaver, masteroppgaver, praksisplasser, sommerjobber og del- og heltidsjobber.