Masterprogram 5-årig, Trondheim

Bioteknologi

– Jobbmuligheter

Hvorfor studere bioteknologi?

Ved å studere realfaglig bioteknologi vil studentene få en tverrfaglig utdanning innenfor hovedsakelig kjemi og biologi. Også fag som data, matematikk og statistikk inngår i større eller mindre grad i studiet avhengig av valgt emnekombinasjon i det femårige masterstudiet. NTNU har et stort fagmiljø som dekker mange fagområder innenfor bioteknologi, noe som gir store valgmuligheter i forhold til faglig spesialisering. Jobbmulighetene er innenfor forskning, industri og forvaltning.

Hvorfor ansette en bioteknolog?
Ferdig utdannede bioteknologer er relevante for jobber innenfor forskning, industri, og forvaltning. De vil være aktuelle for nasjonale fagmiljøer ved universitet, sykehus, statlige institusjoner (Folkehelsa, Veterinærinstituttet, etc.) og miljøinstitusjoner.

Forskningsinstitusjonene NINA og NIVA, og flere større eller mindre private bedrifter, som for eksempel Nycomed, Alpharma og nye moderne, forskningsbaserte bioteknologifirmaer ved for eksempel Forskningsparken i Oslo, er også aktuelle arbeidsplasser.

Vær oppmerksom på at det for mange utlyste stillinger i dag stilles krav om oppnådd mastergrad. For forskerstillinger kreves det i regelen doktorgrad (ph.d.).

Privat sektor:

  • Private firmaer innen bioteknologi (forsker eller konsulent)
  • Konsulentfirmaer (konsulent innen miljøutredning)
  • Legemiddelfirmaer (konsulent, klinisk utprøving av produkter)
  • Forsker i private eller halvstatlige firmaer (Statoil og Norsk Hydro)
  • Konsulent i private eller halvstatlige firmaer (Statoil, Norsk Hydro, Det norske veritas og Kværner)

Brenner du for forskning?

Hvis du ønsker dyp kompetanse innenfor et interesseområde, er kanskje en ph.d.-utdanning noe for deg?

Lønnet utdanning: Med en masterutdanning innenfor bioteknologi kan du velge blant flere ulike ph.d.-utdanninger ved Fakultet for naturvitenskap.

Disse ph.d.-programmene har til formål å utdanne selvstendige forskere på internasjonalt nivå i samspill med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.

Les mer om de aktuelle ph.d.-programmene


Bioteknolog

Thea Norveel Semb

Bilde av Thea Norveel Semb, ferdig utdannet som bioteknolog ved NTNUThea er ferdig uteksaminert fra det 5-årige masterstudiet i bioteknologi. Nå jobber Thea som produktutvikler i Axellus, Orkla brands.

Opprinnelig valgte Thea dette studiet fordi hun var veldig fasinert av gener og medisinsk forskning. Hun hadde også et ønske om å jobbe i et fagfelt som er i utvikling – og hun så for seg en fremtidig jobb i et sykehusmiljø. Etter å ha studert en stund skjønte hun at kanskje ikke dette lå hennes hjerte nærmest likevel.

For Thea er det viktig at jobben gir henne varierte oppgaver, og at hun arbeider på tvers av fagmiljøer. Hun hadde også et ønske om å få en jobb der hun kunne bruke sin kompetanse fra masteroppgaven som blant annet omhandlet omega-3 oljer.
Les intervjuet av Thea...


Bioteknolog

Maren Sæther

Bilde av Maren Sæther, ferdig utdannet som bioteknolog ved NTNUMaren Sæther er uteksaminert fra 5-årig masterprogrammet i bioteknologi, nå jobber hun som forsker ved GeneSeque AS i Trondheim.

– Det var egentlig en tilfeldighet at jeg startet på dette studiet. Jeg likte biologi og realfag på videregående, og så ble det bare sånn, forteller Maren om sitt utdanningsvalg.

Masteroppgaven handlet om tyggbare gelèputer, og etter masteroppgaven begynte den store jobbsøkingen.
Maren er nå ansatt i en prosjektstilling hos GeneSeque AS – et firma som jobber med å utvikle nye metoder for DNA-sekvensering. Les intervjuet av Maren...


Hilde Rau Heien

Bilde av Hilde Rau Heien, ferdig utdannet som bioteknolog ved NTNUHilde er uteksaminert fra det 5-årige masterstudiet i bioteknologi. Hun jobber nå som miljørådgiver i COWI.

Da Hilde skulle velge studium stod det mellom tannlege og bioteknologi.
Valget falt på bioteknologi fordi hun syntes at det virket som et mer åpent valg, og derfor også mer spennende.

Hilde begynte med jobbsøkingen før hun var ferdig med studiet, noe som resulterte i at hun allerede hadde fått seg jobb da hun leverte masteroppgaven. Les hele intervjuet av Hilde...


Med realfag i kofferten

- kan du påvirke framtida!

Forsidebilde til magasinet REALiTETEN, utarbeidet ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, NTNU

www.ntnu.no/nt/realiteten

NTNU Karriere og NTNU Bridge

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.

NTNU Bridge kobler NTNU-studenter og arbeidslivet. Her finner du arbeidsgivere som søker studenter til prosjektoppgaver, masteroppgaver, praksisplasser, sommerjobber og del- og heltidsjobber.