Masterprogram 2-årig, Trondheim

Master i bevegelsesvitenskap

– Oppbygning

Masterprogrammet i bevegelsesvitenskap er normert til fire semester (120 studiepoeng). Undervisningen i første studieår organiseres i åtte emner på 7,5 studiepoeng, mens det andre studieåret dekkes av masteroppgaven på 60 studiepoeng.

Det første semesteret består av tre obligatoriske emner som gir deg fordypende teori og metode relatert til fysisk aktivitet og fysisk form knyttet til helse og prestasjon i idrett og medisin, i tillegg til et metodeemne (statistikk eller epidemiologi). Det andre semesteret består av tre obligatoriske emner og ett valgfritt emne. De obligatoriske emnene er signalanalyse og måling i laboratoriet, emnet «Eksperter i team», og spesialiseringsemnet. Valgemnet gir deg anledning til fordypning innen spesielle områder. I tredje og fjerde semester forbereder og planlegger du din masteroppgave, utfører et vitenskapelig forskningsprosjekt og skriver din masteroppgave i tilknytning til nasjonalt og internasjonalt anerkjente forskningsgrupper. I tillegg organiseres forskningsseminar hvor studentene presenterer sin forskning. Frister for å levere søknad om godkjenning av tema og oppnevning av veileder kunngjøres ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap.

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
BEV3023 Fysisk aktivitet og helse II 7,5
BEV3102 Fysisk form og prestasjon 7,5
BEV3103 Bevegelse og bevegelsesproblem 7,5
  Statistikk for medisin og helse eller Epidemiologi I 7,5


Andre semester (vår)

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
BEV3004 Signalanalyse og måling i laboratoriet 7,5
BEV3051 Spesialisering 7,5
  Eksperter i team - tverrfaglig prosjekt 7,5
  Valgemne 7,5

 

2. år

Tredje og fjerde semester (høst og vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
BEV3901 Masteroppgave i bevegelsesvitenskap 60
Kode Tittel Sp. Tid

 

Valgfrie emner i andre semester (endringer kan forekomme)

BEV3200 Rehabilitering og velferdsteknologi for personer med bevegelsesrelaterte lidelser 7,5 Vår
BEV3201 Innføring i signalanalyse i Matlab 7,5 Vår
KLH3101 Fedmens epidemiologi, patofysiologi og konsekvenser 7,5 Vår
KLH3103 Fedmebehandling 1: Livsstilsbehandling 7,5 Vår

Andre relevante emner kan godkjennes etter søknad.

NB! Noen av emnene undervises for siste gang høsten 2018 eller våren 2019. Disse vil erstattes av nye relevante emner.

Mon, 04 Dec 2017 13:37:46 +0100

Studieplan

Master i bevegelsesvitenskap - 2017/2018

Studieplanen for 2018/2019 publiseres her våren 2018.

Eksperter i team

Eksperter i team er et felles tverrfaglig emne for alle som tar en mastergrad ved NTNU.