Master i bevegelsesvitenskap

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Master i bevegelsesvitenskap

– Om programmet

Mennesker er kontinuerlig i bevegelse, og kroppens bevegelser er essensielle for hvordan vi fungerer i omgivelsene. Bevegelsesvitenskap fokuserer på problemstillinger om kroppens bevegelser og fysisk aktivitet i dagliglivet, både relatert til helse, arbeidsliv og fritidsaktiviteter, samt bredde- og toppidrett.

Hva er master i bevegelsesvitenskap?

Master i bevegelsesvitenskap gir deg kompetanse om menneskets bevegelse generelt, og fysisk aktivitet og idrett spesielt. Kroppens bevegelser studeres i et tverrfaglig perspektiv som kombinerer og integrerer helsevitenskapelige og naturvitenskapelige aspekter ved fysisk aktivitet og bevegelse. Ulike prestasjonsnivå, aldersgrupper og helsetilstander vektlegges. Kunnskap baseres på vitenskapelige forskningsmetoder og forskningsresultater fra flere fag som kombineres og relateres til prestasjonsevne og trening for enkeltindivider og grupper.

Gjennom en litteraturstudie og masteroppgaven kan du anvende kunnskap og ferdigheter og videre spesialisere deg i mange typer problemstillinger.

Noen eksempler på problemstillinger for masteroppgaver som studentene våre har levert de siste årene finner du på vår temaside om masteroppgaven.


Hvorfor master i bevegelsesvitenskap?

NTNU er landets eneste studiested som tilbyr en master i bevegelsesvitenskap. NTNUs tverrfaglige satsing gir deg dessuten spennende muligheter på tvers av ulike fagmiljøer.

Fagmiljøet i bevegelsesvitenskap samarbeider med tekniske miljøer og Olympiatoppen for å teste teknikk og utstyr til toppidrettsutøvere. Sammen med medisinske miljøer undersøkes funksjon og prestasjon hos forskjellige pasientgrupper og rehabiliteringstiltak evalueres. I tillegg studeres sammenheng mellom fysisk aktivitet og helse, spesielt ved bruk av data fra HUNT. Fysisk belastning i forskjellige arbeidssituasjoner er et annet aktuelt fagområde.

Uansett om du er interessert i barns motoriske ferdigheter, toppidrett eller kliniske problemstillinger knyttet til bevegelsesfunksjon, så gir master i bevegelsesvitenskap muligheten for å studere disse fenomenene.

Studiet egner seg for:

  • deg som er interessert i å gjøre noe med aktuelle og framtidens utfordringer knyttet bevegelse og fysisk aktivitet
  • deg som er interessert i menneskets fysiske aktivitet; trening, læring og utvikling; topp- og breddeidrett; og sammenheng mellom fysisk aktivitet og helse
  • deg som ønsker å kunne evaluere fysisk kapasitet, prestasjonsevne og bevegelsesmåte til å kunne forstå bevegelsesproblem og planlegge tiltak for å forbedre prestasjon og aktivitet i individer og grupper fra barn til eldre og fra pasienter til toppidrettsutøvere
  • deg som ønsker å kunne evaluere fysisk aktivitet og tiltak for å forbedre det
01 des 2017

Bilde

Studenter i bevegelsesvitenskap

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i bevegelsesvitenskap

Studieprogramkode: MBEV
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid

Studiested: Trondheim (Øya)
Fakultet: Medisin og helsevitenskap
Institutt: Nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Master i bevegelsesvitenskap vil ikke ta opp nye studenter. Vi vil fra 2019 tilby en ny internasjonal master i Physical Activity and Health.