Master i bevegelsesvitenskap

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Master i bevegelsesvitenskap

– Studiemiljø
Bilde av studenter i bevegelsesvitenskap

Vi har et spennende og aktivt studiemiljø. Vi involverer studentene i studieprogrammets mangfoldige virksomheter, og tilbyr regelmessige gjesteforelesninger av våre nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Studentene får kunnskap og erfaring til å arbeide med relevante vitenskapelige arbeidsmetoder og opparbeide en forståelse for tolkning av forskningsresultater. I løpet av studiet vil studentene få øvelse i ulike former for skriftlig og muntlig kunnskapsformidling. Studieprogrammets omfattende internasjonale nettverk gir gode muligheter til et utenlandsopphold i løpet av mastergraden.

Undervisning
Som masterstudent i bevegelsesvitenskap får du trening i å utføre vitenskapelig utrednings- og forskningsarbeid. Ved å gjennomføre et vitenskapelig forskningsprosjekt og skrive en masteroppgave, får du anledning til å utføre et selvstendig forskningsarbeid. Gjennom obligatorisk veiledning gis du innsikt i forskningsprosessens ulike trinn - konstruktiv og kritisk vurdering av andres forskning, forskningsplanlegging og -samarbeid, datainnsamling, analyse og formidling. Arbeidet med masteroppgaven gir dermed øvelse i ferdigheter som kan nyttes ikke bare i forskningssammenheng, men også f. eks i utredningsarbeid, undervisning, m.m.

Student i Trondheim

Student i Trondheim

Strindens Prominadeorkester på Immatrikuleringen 2014 Foto: Kai T Dragland/ NTNU

Trondheim er kjent for sitt gode student- og studiemiljø og har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby. Trondheim har over 180 000 innbyggere, og 33 000 studenter som setter sitt preg på byen. Hva du nå enn liker å gjøre på fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på. 

Finn en studentaktivitet

SOMA

SOMA

SOMA er linjeforeningen for masterstudentene ved Fakultet for medisin og helsevitenskap i Trondheim. De har ulike faglige og sosiale arrangementer i løpet av studieåret.