Masterprogram 2-årig, Trondheim

Master i bevegelsesvitenskap

– Studiemiljø

Vi har et spennende og aktivt studiemiljø. Vi involverer studentene i studieprogrammets mangfoldige virksomheter, og tilbyr regelmessige gjesteforelesninger av våre nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Studentene får kunnskap og erfaring til å arbeide med relevante vitenskapelige arbeidsmetoder og opparbeide en forståelse for tolkning av forskningsresultater. I løpet av studiet vil studentene få øvelse i ulike former for skriftlig og muntlig kunnskapsformidling. Studieprogrammets omfattende internasjonale nettverk gir gode muligheter til et utenlandsopphold i løpet av mastergraden.

Undervisning
Som masterstudent i bevegelsesvitenskap får du trening i å utføre vitenskapelig utrednings- og forskningsarbeid. Ved å gjennomføre et vitenskapelig forskningsprosjekt og skrive en masteroppgave, får du anledning til å utføre et selvstendig forskningsarbeid. Gjennom obligatorisk veiledning gis du innsikt i forskningsprosessens ulike trinn - konstruktiv og kritisk vurdering av andres forskning, forskningsplanlegging og -samarbeid, datainnsamling, analyse og formidling. Arbeidet med masteroppgaven gir dermed øvelse i ferdigheter som kan nyttes ikke bare i forskningssammenheng, men også f. eks i utredningsarbeid, undervisning, m.m.

Studiemiljø

SOMA

SOMA er linjeforeningen for masterstudentene ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. De har ulike faglige og sosiale arrangementer i løpet av studieåret.