Bevegelsesvitenskap

MASTERPROGRAM 2-ÅRIG, TRONDHEIM

Bevegelsesvitenskap

– Masteroppgaven

Tredje og fjerde semester er viet til masteroppgaven, hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling i samarbeid med nasjonal og internasjonal anerkjente forskergrupper.

Her er noen eksempler på masteroppgaver som studentene våre har levert de siste årene innenfor områdene bevegelsesproblem, toppidrett og fysisk aktivitet og helse:

Bevegelsesproblem


Toppidrett

Fysisk aktivitet og helse

01 des 2017