Masterprogram 2-årig, Trondheim

Master i bevegelsesvitenskap


Studenter på bevegelsesvitenskap. Foto: Kim Ramberghaug

Velkommen til studiestart 2017

Studiestart for master i bevegelsesvitenskap er mandag 21. august 2017. Fakultet for medisin og helsevitenskap ønsker velkommen til et felles velkomstmøte for alle nye masterstudenter klokken 1015 i auditorium KA12 i Kunnskapssenteret på Campus Øya. Etter velkomstmøtet byr vi på en enkel lunsj, før det blir et orienteringsmøte for master i bevegelsesvitenskap. Dette finner sted i rom BS51 i Bevegelsessenteret, og starter klokken 1200. Det er obligatorisk oppmøte på orienteringsmøtet. Hvis du ikke har mulighet til å møte, er det viktig at du gir oss beskjed om dette i forkant ved å sende en e-post til studier@inb.ntnu.no.


Om bevegelsesvitenskap

Master i bevegelsesvitenskap er et tverrfaglig masterprogram om menneskets bevegelse generelt, og fysisk aktivitet og idrett spesielt. Kroppens bevegelser studeres i et tverrfaglig perspektiv som kombinerer og integrerer helsevitenskapelige, naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige aspekter ved fysisk aktivitet.

Kunnskap baseres på vitenskapelige forskningsmetoder og forskningsresultater fra flere fag (anatomi, fysiologi, biomekanikk, psykologi, epidemiologi) som kombineres og relateres til prestasjonsevne og trening for enkeltindivider og grupper.


Opptak

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNU søknadsweb.

Det er 20 plasser på master i bevegelsesvitenskap. Se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

Yrkesmulighetene etter fullført utdanning i bevegelsesvitenskap er allsidige. Mange bevegelsesvitere er knyttet til undervisning i grunnskole og videregående skole. I tillegg arbeider flere av våre tidligere studenter med undervisning og forskning ved høgskoler og universiteter. Et annet arbeidsmarked er ulike jobber relatert til idrett og fitness-industrien.

Masterprogrammet i bevegelsesvitenskap er normert til fire semester og består av obligatoriske og valgfrie emner og en masteroppgave, til sammen 120 studiepoeng.

Tredje og fjerde semester er viet til masteroppgaven, hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: studier@inb.ntnu.no
eller telefon: (+47) 72 82 07 00


Tue, 27 Jun 2017 13:01:45 +0200
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Master i bevegelsesvitenskap

Studieprogramkode: MBEV
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid
Karakterkrav: C
Søknadsfrist: 15. april

Studiested: Trondheim
Fakultet: Medisin og helsevitenskap
Institutt: Nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Informasjonens gyldighet: Studieåret 2017/2018