Masterprogram 2-årig, Trondheim

Master i bevegelsesvitenskap


Bilde av studenter i bevegelsesvitenskap ved NTNU

 

Master i bevegelsesvitenskap legges ned, og erstattes fra 2019 av en ny internasjonal master: Master of Science (MSc) in Physical Activity and Health. Det nye masterprogrammet vil ha tre separate studieretninger:

  • Exercise Physiology 
  • Movement Science
  • Occupational Science

Det er nå mulig å søke om opptak på det nye studieprogrammet

Les mer om MSc in Physical Activity and HealthOm master i bevegelsesvitenskap

Hvorfor har noen eldre problemer med å gå, mens andre kan løpe flere kilometer hver dag? Og hvordan kan flere få en bedre gangfunksjon lengre? Hva kan øke sjansen for en toppidrettsutøver til å vinne en olympisk medalje? Hva er den optimale seteposisjon og tråkfrekvens for en syklist? Hvor mye bidrar kroppsøvingstimene på skolen til daglig fysisk aktivitet for barn? Hvordan kan teknologisk utvikling brukes til mer fysisk aktivitet, bedre livskvalitet og prestasjon?

Master i bevegelsesvitenskap gir deg essensiell kunnskap og ferdigheter til å kunne finne svar på slike aktuelle spørsmål og de fremtidige utfordringene om bevegelse og fysisk aktivitet relatert til helse, idrett og arbeid.

Master i bevegelsesvitenskap er et tverrfaglig masterprogram om menneskets bevegelse generelt, og fysisk aktivitet og idrett spesielt. Kunnskap basert på vitenskapelige forskningsmetoder og forskningsresultater fra flere fag kombineres og relateres til helse, prestasjonsevne og trening for enkeltindivider og grupper. Med master i bevegelsesvitenskap opparbeider du en bred kompetanse om mennesket i bevegelse, med stor relevans både for helsevesenet og i idretten.


Opptak

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNU søknadsweb.

Det er 20 plasser på master i bevegelsesvitenskap. Vi leter etter de beste studenter som er interessert i å gjøre noe med aktuelle og fremtidige utfordringer knyttet til bevegelse og fysisk aktivitet. Se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

En master i bevegelsesvitenskap gir deg unike kunnskaper og ferdigheter som er essensielle til å kunne svare på de aktuelle og fremtidige spørsmål om bevegelse og fysisk aktivitet knyttet til helse, idrett og arbeid.

Yrkesmulighetene etter fullført master i bevegelsesvitenskap er derfor allsidige og gir deg mulighet til å søke på jobber knyttet til menneskelig bevegelse, fysisk aktivitet og trening innen helse, medisin, idrett og arbeid. Master i bevegelsesvitenskap egner seg spesielt til jobber som har behov for forsknings-, metode-, utviklings-, evaluerings- og veiledningskompetanse, og hvor fysisk aktivitet og bevegelse er sentralt.

Masterprogrammet i bevegelsesvitenskap er normert til fire semester og består av obligatoriske og valgfrie emner og en masteroppgave, til sammen 120 studiepoeng.

Tredje og fjerde semester er viet til masteroppgaven. Du får da øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling i samarbeid med nasjonalt og internasjonalt anerkjente forskergrupper.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: studier@inb.ntnu.no
eller telefon: (+47) 72 82 07 00


Tue, 18 Dec 2018 13:49:29 +0100
Fakta

Gradsnavn: Master i bevegelsesvitenskap

Studieprogramkode: MBEV
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid

Studiested: Trondheim (Øya)
Fakultet: Medisin og helsevitenskap
Institutt: Nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Master i bevegelsesvitenskap vil ikke ta opp nye studenter. Vi vil fra 2019 tilby en ny internasjonal master i Physical Activity and Health.

Følg oss på Instagram

ntnustudent

Studentene deler daglig fra studentlivet og svarer deg på det du lurer på