Arkeologi

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Arkeologi

– Studiets oppbygning

informasjonens gyldighet MARK studiets oppbygning

Informasjonens gyldighet:
Tabellene under gjelder for studieåret 2020/2021. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Studiets oppbygning MARK

Masterprogram arkeologi er bygd opp som et heltidsstudium på 120 studiepoeng (sp) over to år.

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst)
ARK3000 Masteroppgave i arkeologi (del 1 av 4) 7,5
ARK3001 Arkeologisk kunnskapsproduksjon 2 15
ARK3003 Museums and Heritage Studies 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andre semester (vår)
ARK3000 Masteroppgave i arkeologi (del 2 av 4) 7,5
ARK3002 Arkeologisk feltmetodikk, kuratering og fortolkning 15
Flere valg Eksperter i team eller Humanister i praksis 7,5

 

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst)
ARK3000 Masteroppgave i arkeologi (del 3 av 4) 15
ARK3004 Praksisopphold 15
Emnekode Emnenavn Studiepoeng

 

Fjerde semester (vår)

ARK3000 Masteroppgave i arkeologi (del 4 av 4) 30
19 mai 2020

Studiehåndbok og pensum