Arkeologi

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Arkeologi

– Om studieprogrammet

Masterprogram arkeologi skal gi deg omfattende kunnskap om fagets teori, metode, forvaltningspraksis, formidling og forskning. Dette danner grunnlaget for videre forskning på kulturhistorie og forvaltningen av denne.

Fra utgraving på HitraSom arkeolog skal du kunne etablere og gjennomføre et vitenskapelig prosjekt. NTNU legger videre vekt på arkeologiens plass og rolle i samfunnet, og på grunnlaget for vurderinger av vern av kulturminner og formidling.

Hvorfor velge masterprogram arkeologi?
Masterprogram arkeologi har et engasjerende fag- og studentmiljø, som vektlegger bred teoretisk kunnskap, kjennskap til materiell kultur og praktisk erfaring gjennom feltkurs, ekskursjoner og hospitering ved faginstitusjoner i og utenfor Norge.

Studiet er rettet mot rekruttering til museumssektoren, kulturminnevernet samt forsknings- og undervisningsinstitusjoner.

 

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i arkeologi
Studieprogramkode: MARK
Studiepoeng: 120

Søknadsfrist: 15. april

Søknad: Søknadsweb
Sted: Trondheim

Institutt for historiske og klassiske studier,
Det humanistiske fakultet


 

Arkeologi - studieelement