Arkeologi

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Arkeologi

– Jobbmuligheter

En mastergrad i arkeologi kvalifiserer for arkeologisk yrkesvirksomhet, for eksempel innenfor museumssektoren og kulturminnevernet/-forvaltning f.eks. hos Riksantikvaren, fylkeskommunen og landsdelsmuseene. Forskning og undervisning ved ulike forskningsinstitusjoner er andre mulige arbeid.

Ferdig utdannede kandidater fra de seneste år jobber gjerne innenfor feltarbeid, offentlig forvaltning og saksbehandling, prosjektledelse og forskning/undervisning.

Møt tidlgiere studenter mark

Møt tidlgiere studenter


Ressurspublisering

Stipendiat ved NTNU VitenskapsmuseetStipendiat ved NTNU Vitenskapsmuseet


Navn: Caroline Fredriksen

Utdanning: 


Mastergrad i arkeologi.
Bachelorgrad med fordypning i arkeologi og drama og...

Daglig leder i Tarandus ASDaglig leder i Tarandus AS


Navn: Runar Hole

Utdanning:


Mastergrad i arkeologi
Bachelorgrad i historie


Arbeidssted: Daglig leder i Tarandus AS


"Ikke vær redd for å...

KRYSSPUBLISERT fra BALIT om HF-karriere - IKKE RØR

Karrieren starter i studietiden – bruk mulighetene!

Vet du hva tidligere studenter gjør etter endt studium? Eller hva arbeidsgivere ser etter når de ansetter nye folk?

Kanskje lurer du på om det er store forskjeller i arbeidslivet for dem som har bachelor og master, eller trenger tips til din første jobbsøknad?

Alt dette og litt til finner du på karrieresidene til Det humanistiske fakultet:

Karriere for HF-studenter

To menn som sitter i møte.