Psykologi – studieretning arbeids- og organisasjonspsykologi

Masterprogram, 2-årig, Trondheim

Psykologi – studieretning arbeids- og organisasjonspsykologi

– Om studieprogrammet
Person som sitter ved et bord og smiler. Foto.

Master i psykologi

Arbeids- og organisasjonspsykologi handler om mennesker i arbeid og organisasjoner.

I studiet er det et fokus på hvordan du fra et psykologisk perspektiv skaper et bedre arbeidsliv.

Du vil i løpet av studiet bli presentert for en gjennomgang av ledende forskning på de ulike områdene, få en inngående opplæring i kvalitativ og kvantitativ forsknings- og evalueringsmetoder, praktisere kunnskapen din i en organisasjon og utvikle og gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid i form av masteroppgaven.