Johan Mjønes

Johan Mjønes er forfatter. Han har gitt ut tre romaner og underviser i tillegg på Aschehoug forlags forfatterskole.

Johan Mjønes Gjennom mine studier lærte jeg lite om skriving, men jeg lærte mye om lesing. Og det å kunne lese og analysere tekst, har vist seg å være en vesentlig del av skrivearbeidet. Da jeg var ferdig studert, hadde jeg nok ganske urealistiske forventninger til arbeidslivet, og det var en tung erfaring å se at ingen egentlig brydde seg om en middelmådig hovedoppgave. Men det at jeg ikke fikk napp på noen av jobbene jeg søkte, gjorde at jeg bestemte meg for å forfølge den drømmen jeg egentlig hadde gått med lenge, nemlig å skrive.

Jeg visste med meg selv at jeg ikke hadde jobbet veldig mye med hovedoppgaven, så jeg forstod at jeg kanskje skulle forsøke å jobbe litt hardere med skrivingen. Aschehoug forlag antok mitt manuskript, og i arbeidet med mine bøker, ble jeg bedt om å ta over Aschehougs forfatterskole etter Merete Morken Andersen. Som forfatterskolelærer er det fint å kunne ha et teoretisk og faglig ståsted i tillegg til det kunstneriske. Og jeg tror at en av grunnene til at forlaget spurte nettopp meg om å undervise, er at jeg i tillegg til å skrive hadde en viss teoretisk ballast. Det er vanskelig å forklare hvordan man skriver, da hjelper det veldig å trekke veksler på litteraturteori, i alle fall når man i felleskap skal forsøke å finne ut hvorfor en setning er bedre enn en annen. Så her er jeg veldig glad for mitt hovedfag. Til nyutdannede vet jeg ikke hva jeg skal si, de må finne sin egen vei, men til studentene må det være dette: Gjør det ordentlig! Men glem ikke at det også fins vesentlig litteraturkunnskap på Samfundet og i byens kafeer…