Eiendomsutvikling og -forvaltning

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Eiendomsutvikling og -forvaltning

– Utenlandsopphold

Berlin utenlandsopph

Ekskursjon til Berlin. Gatebilde - husfasade.


Utenlandsopphold

Programstyret kan godkjenne utvekslingsopphold med inntil et semester ved utenlandsk eller annen norsk utdanningsinstitusjon, og få dette godkjent som en del av mastergraden i Eiendomsutvikling og forvaltning. Forutsetningen for å få studieoppholdet godkjent, er at fagplanen legges fram og godkjennes av programstyret.

Oversikt over slike utvekslingsavtaler vil til enhver tid kunne finnes oppdatert hos Internasjonal seksjon ved Studieavdelingen. For å kunne få plass som utvekslingsstudent ved en av disse institusjonene, krever det at studenten har fulgt normal studieprogresjon.


KRYSSPUBLISERT – Utveksling facebook