Eiendomsutvikling og -forvaltning

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Eiendomsutvikling og -forvaltning

– Om studieprogrammet

Bilde

Oppgaveløsing ute på campus. Studenter i gruppearbeid.


Eiendomsutvikling og -forvaltning

Hva er eiendomsutvikling?

Masterstudiet i eiendomsutvikling og forvaltning er et profesjonsstudium som gir deg et bredt kompetansegrunnlag innen utvikling og forvaltning av eiendom. Studiet tar utgangspunkt i grunnleggende basiskunnskaper innen teknologi, arkitektur, byggfag, organisasjon, ledelse og økonomi. Etter endt studium kan du praktisere som eiendomsutvikler og -forvalter innenfor en rekke forskjellige områder som prosjektering, fysisk planlegging, forskning og undervisning innenfor privat og offentlig sektor. 

Studér eiendomsutvikling

Vi tar utgangspunkt i eksisterende byområder, eiendommer, bygninger og infrastruktur, og ser på utvikling og forvaltning av disse. Det forventes at eiendomsutviklere har god kunnskap om nye tekniske krav, standarder og behov for boliger, næringsbygg og offentlige tjenestetilbud - noe som er gjennomgående i masterprogrammet.

I løpet av de to masterårene får du undervisning i emner som omhandler eiendomsutvikling, bygningsforvaltning, byggprogrammering, lover og regelverk for bygg- og eiendomsforvaltning, prosjekt- og økonomistyring.

Tverrfaglig samarbeid

Studieretningen er tverrfaglig, og tilbys i et samarbeid mellom Fakultet for arkitektur og design og Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi.

Fokus er på utvikling og forvaltning av bygg og eiendom, samt transformasjon av eksisterende bebyggelse. Det legges opp til et tverrfaglig samarbeid mellom studenter med ulik faglig bakgrunn fra tidligere studier.


Les mer om det erfaringsbaserte masterprogrammet


Eksamen, timeplan, pensum

Timeplan

Du finner timeplanen for hvert enkelt emne i en egen fane i emnebeskrivelsen til emnet.

Du må selv sette sammen din egen timeplan for alle emner du skal ta i løpet av samme semester. Les mer om timeplan på Innsida

 

Forskning

Forskning

Slik kan vi bygge dobbelt så raskt

Planlegging og bygging av veier og hus tar for lang tid. Det utgjør et samfunnsproblem i Norge. Men et nytt forkningsprosjekt har vist at tidsbruken kan halveres.