Arkiv og dokumentasjonsforvaltning

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Arkiv og dokumentasjonsforvaltning

– Jobbmuligheter

Person som ser på skjerm med koding. foto


Jobbmuligheter MAD

Hva kan du jobbe med?

Med denne tverrfaglige utdanningen vil du kunne bidra vesentlig til en god og velfungerende dokumentasjonsforvaltning i offentlig og privat sektor. Du vil kunne arbeide med å utvikle og forbedre prosesser som skaper dokumentasjon, både for virksomhetens eget formål og med tanke på allmenne samfunnsbehov. Du vil også få god forståelse av de særskilte utfordringene som er knyttet til langtidsbevaring av digitalt arkiv. 

Som kandidat fra masterstudiet i arkiv og dokumentasjonsforvaltning vil du kunne bidra til å dekke det økte og endrede kompetansebehovet som har oppstått i kjølvannet av digitaliseringen. Du vil også få et solid grunnlag for bygge forskerkompetanse å kunne bidra til å utvikle arkiv og dokumentasjonsforvaltning som kunnskaps- og forskningsfelt.

Utdanningen kvalifiserer deg til å kunne gi arkivfaglig rådgiving på avansert nivå innen ulike sektorer. Alle kommuner og statlige virksomheter har behov for fagkompetanse innenfor dokumentasjonsforvaltning. Det samme gjelder for kommunale og statlige arkivinstitusjoner, som interkommunale arkiv og Arkivverket. Innenfor privat sektor er det flere konsulentselskaper som tilbyr rådgivningstjenester og systemutvikling innenfor dokumentasjonsforvaltning og som trenger tilsatte med god kompetanse på området.

Hvor kan du jobbe med arkiv og dokumentasjonsforvaltning?

 • Statlig virksomhet – departementer, direktorater og tilsyn
 • Kommuner og fylkeskommuner
 • Universiteter, høgskoler og andre institusjoner som driver undervisning og forskning
 • Arkivverket med Riksarkivet, statsarkivene, Samisk arkiv og Norsk helsearkiv
 • Kommunale og fylkeskommunale arkivinstitusjoner
 • Helse- og omsorgssektoren
 • Museer
 • Bibliotek
 • Offentlige og frivillige organisasjoner
 • Konsulentselskaper og firmaer og selskaper som driver private rådgivning
 • Næringslivet og offentlig og privat næringsvirksomhet