Applied Computer Science

Masterprogram - 2-årig, Gjøvik

Applied Computer Science

– Videre studier

ID til krysspublisert artikkel - ph.d.

Doktorgradsutdanning (ph.d.)

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.
En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Undersøkelser viser at personer med doktorgrad har svært høy grad av sysselsetting. Akademia blir ofte ansett som den vanligste karriereveien for personer med doktorgrad, men en stor andel av våre doktorer går videre til ledende jobber innen privat næringsliv.

Aktuelle Ph.d.-program:


Aktuelle ph.d.-program:

Datateknologi og informatikk


Integrert ph.d.-utdanning

Integrert ph.d.-utdanning er et alternativt løp fra og med siste året masterstudiet. Fordelen med en integrert PhD er at masteren og Ph.d. er tett knyttet sammen.