Applied Computer Science

Masterprogram - 2-årig, Gjøvik

Applied Computer Science

– Studiets oppbygging

Studiets oppbygning

På dette masterprogrammet kan du fordype deg i:

  • nett
  • mobil
  • spill
  • farge- og bildebehandling
  • visuell databehandling


I første studieår får du en lærer du grunnleggende om bruk av teknologier for farge og visuell databehandling, utvikle web- og mobilapplikasjoner og spill. Noen emner er obligatoriske.

I begynnelsen av andre studieår får du mulighet til å spesialisere deg i et ønsket fagområde. Du vil også utvikle et avhandlingsforslag og gjennomføre et lite forskningsorientert prosjekt. Læringsaktivitetene i stor grad forskningsbasert dette året. Du vil ha muligheten til å samarbeide tett med våre forskere.

Andre halvdel av det siste året er viet masteroppgaven.

Informasjonens gyldighet ID: 1292649801

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2019/2020. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan