Studiets oppbygning

Master in Applied Computer Science

Studiets oppbygning

Master in Applied Computer Science gjennomføres på 2 år og tilsvarer 120 studiepoeng. Masterprogrammet er internasjonalt og undervises på engelsk.

Siste studieår er i stor grad forskningsbasert. Her vil du få mulighet til å jobbe tett med forskningsgruppene som driver med toppmoderne forskning innen de ulike fagområdene. 

1. studieår

Dette studieåret får du en grunnleggende forståelse for - og ferdigheter i bruk av - teknologier for farge-, bilde- og videobehandling og for utvikling av webapplikasjoner, mobilapplikasjoner og spill. Noen av disse grunnkursene er obligatoriske, men du får også frihet til å velge emner av interesse.

2. studieår

I løpet av høstsemesteret velger du spesialisering innenfor et relevant område. Du lærer å utvikle en forskningsprosjektplan og gjennomføre et lite forskningsorientert prosjekt som forbereder deg til forslag for masteroppgaven. Dette studieåret er viet masteroppgaven.
 ​​​​​​​Internasjonalisering

Studentene oppfordres til å ta et semester ved et utenlandsk universitet. NTNU har et godt samarbeid med universiteter i Tyskland, Tsjekkia, Spania, Sverige, Finland og Frankrike, men også med universiteter i Storbritannia, Canada og USA. ​​​​​​​

​​​​​​​

Vær oppmerksom på forkunnskapskrav i emnebeskrivelsene når du skal velge mellom valgbare emner. Valg av emne i første semester kan ha en innvirkning på hvilke emner du kan velge i påfølgende semester. Forkunnskapskravene for emner er oppført nederst på de enkelte emnesidene.

Listen over valgfrie emner i studieplanen på denne siden er ikke uttømmende. Hvis du finner et annet emne du ønsker å ta i stedet, kan du snakke med studieveilederen din for å vurdere om dette spesifikke emnet samsvarer til MACS læringsutbytte.

 

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan