Studiets oppbygning

Applied Computer Science - masterprogam (2-årig) - Gjøvik

Studiets oppbygning

På dette masterprogrammet kan du fordype deg i:

  • web
  • mobil
  • avansert applikasjonsutvikling
  • desentralisert teknologi
  • farge- og bildebehandling
  • visuell databehandling


I første studieår får du en  grunnleggende innføring i bruk av teknologier for farge og visuell databehandling, utvikling av web-, mobilapplikasjoner og desentralisert teknologi. Noen emner er obligatoriske.

I begynnelsen av andre studieår får du mulighet til å spesialisere deg i et ønsket fagområde. Du vil også utvikle et forslag til masteroppgave og gjennomføre et lite forskningsorientert prosjekt. Læringsaktivitetene er i stor grad forskningsbasert dette året. Du vil ha muligheten til å samarbeide tett med våre forskere.

Andre semester av det siste studieåret er viet masteroppgaven.
​​​​​​​

Vær oppmerksom på forkunnskapskrav i emnebeskrivelsene når du skal velge mellom valgbare emner. Valg av emne i første semester kan ha en innvirkning på hvilke emner du kan velge i påfølgende semester. Forkunnskapskravene for emner er oppført nederst på de enkelte emnesidene.

Listen over valgfrie emner i studieplanen på denne siden er ikke uttømmende. Hvis du finner et annet emne du ønsker å ta i stedet, kan du snakke med studieveilederen din for å vurdere om dette spesifikke emnet samsvarer til MACS læringsutbytte.

 

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan