Applied Computer Science

Masterprogram - 2-årig, Gjøvik

Applied Computer Science

– Studiets oppbygging

Studiets oppbygning

På dette masterprogrammet kan du fordype deg i:

  • web
  • mobil
  • spill
  • farge- og bildebehandling
  • visuell databehandling


I første studieår får du en  grunnleggende innføring i bruk av teknologier for farge og visuell databehandling og utvikling av web- og mobilapplikasjoner og spill. Noen emner er obligatoriske.

I begynnelsen av andre studieår får du mulighet til å spesialisere deg i et ønsket fagområde. Du vil også utvikle et forslag til masteroppgave og gjennomføre et lite forskningsorientert prosjekt. Læringsaktivitetene er i stor grad forskningsbasert dette året. Du vil ha muligheten til å samarbeide tett med våre forskere.

Andre semester av det siste studieåret er viet masteroppgaven.

Informasjonens gyldighet ID: 1292649801

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2020/2021. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Informasjon om forkunnskapskrav

Vær oppmerksom på forkunnskapskrav i emnebeskrivelsene når du skal velge mellom valgbare emner. Valg av emne i første semester kan ha en innvirkning på hvilke emner du kan velge i påfølgende semester. Forkunnskapskravene for emner er oppført nederst på de enkelte emnesidene.

Listen over valgfrie emner i studieplanen på denne siden er ikke uttømmende. Hvis du finner et annet emne du ønsker å ta i stedet, kan du snakke med studieveilederen din for å vurdere om dette spesifikke emnet samsvarer til MACS læringsutbytte.

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan