Masterprogram - 2-årig, Gjøvik

Master in Applied Computer Science

– Studentintervju
 

En studerte programmering, en annen webutvikling - nå jobber de sammen i datafirmaet Gitek

Navn: Daniel Gausetvik og Khai Van Ngo
Studieprogram: Daniel gikk Bachelor i webutvikling (2012), Khai gikk Bachelor i programmering og Master in Applied Computer Science (2016).
Arbeidssted: Jobber som webutviklere i firmaet Gitek

Khai og Daniel har begge informatikkutdannelse fra NTNU i Gjøvik. De har valgt to ulike studieretninger, og jobber begge som webutviklere i en travel og svært spennende bransje.

En studerte programmering, en annen webutvikling - nå jobber de sammen i datafirmaet Gitek

Navn: Daniel Gausetvik og Khai Van Ngo
Studieprogram: Daniel gikk Bachelor i webutvikling (2012), Khai gikk Bachelor i programmering og Master in Applied Computer Science (2016).
Arbeidssted: Jobber som webutviklere i firmaet Gitek

Khai og Daniel har begge informatikkutdannelse fra NTNU i Gjøvik. De har valgt to ulike studieretninger, og jobber begge som webutviklere i en travel og svært spennende bransje.

Hva gjør dere i denne jobben?

Daniel: Vi utvikler web-basert programvare og systemer til større kjeder, som skal bidra til å effektivisere prosesser i bedriften. Vi lager for eksempel verktøy som spørreundersøkelser om kundetilfredshet og system for rapportering av dette tilbake til eierne. Vår jobb er å lage produktet som løser problemstillingen kunden har. Du skal kommunisere godt med kunden, utvikle brukervennlig design, ha fokus på effektivitet. Vi har en variert kundegruppe og jobben er spennende.

Khai: Dette er en ekstremt allsidig jobb, vi får kunnskap og innsikt i mange ulike bransjer, og tilegner oss ny kunnskap hver uke.

Hvorfor valgte dere denne retningen?

Khai: Det er en enorm trygghet i denne bransjen. Men du må ha stor interesse for faget, ellers faller du av. Dette handler om spisskompetanse. Jeg har interessen og motivasjonen, og kunne ikke tenkt meg noe annet å gjøre. Det er for eksempel ingenting som knytter oss til én bransje eller til Norge, vi kan jobbe med alt mulig.

Daniel: Jeg har alltid vært glad i tall, og tenkte først å ta en økonomisk utdanning. Det endret seg da jeg oppdaget alle mulighetene med webutvikling. Det er nesten som kunst, å kunne skape det du vil.  Det er jo fremdeles en del tall og matematikk i programmering, men for meg handler det først og fremst om å skape et produkt og en visuell opplevelse som du også kan interagere med. Det er motivasjonen min. Når kunden ikke helt vet hva de vil ha, men sier «Ja! Det er dette vi ønsket» når de ser resultatet, da er jeg fornøyd.

Å få lov til å være kreativ, tenke, planlegge og løse problemer, det er viktig for meg.

Hvordan var utdanningen deres relevant for jobben?

Khai: På programmering hadde vi for eksempel en bedriftsrelatert side i studiet som har kommet veldig godt med i denne jobben. Det handler om strategier, prosesser og å se det store bildet. I tillegg har jeg spisskompetanse i programvareutvikling.

Daniel: Det har vært utfordrende å komme ut i arbeidslivet. Siden dette er et relativt lite firma må vi ha kunnskap innen mange felt. Fra webutviklingsutdanningen har jeg min styrke i design og brukervennlighet, men jeg har måttet jobbe litt for spesialisere meg innen programmering i tillegg. Khai har mer erfaring med dette siden studiet hans har mer tyngde i programvareutvikling. Du må være interessert i å lære og engasjert i feltet, fordi nivået i arbeidslivet er så høyt.

Hvordan fikk dere jobben?

Daniel: Jeg skrev bacheloroppgaven min med Gitek som oppdragsgiver. Oppgaven gikk ut på å utvikle et kalenderverktøy for Coop. Så fikk jeg sommerjobb for å arbeide videre med prosjektet. Produktet ble tatt i bruk ute i Coopbutikkene, og det er stadig etterspørsel etter videreutvikling, det er veldig artig. Av de jeg gikk sammen med var det mange som skaffet seg jobb gjennom bacheloroppgaven, det er lurt å ta på seg reelle oppdrag for å skaffe nettverk.

Khai: Jeg begynte å jobbe her det siste året på masteren, og det var rent nettverk som gjorde at jeg fikk jobben. Nettverk er kjempeviktig, det hjelper å kjenne folk som gir deg muligheter. De fleste jeg kjenner fra studiene gikk rett ut i jobb eller fikk seg jobb raskt.