Masterprogram - 2-årig, Gjøvik

Applied Computer Science

Opptakskrav

Fullført og bestått bachelorgrad fortrinnsvis innen informatikk. I tillegg kreves dokument­erte kunnskaper i:

  • 10 studiepoeng matematikk
  • 80 studiepoeng datateknikk/informatikk, digital signalbehandling, datasyn eller robotikk/reguleringsteknikk der:
  • minst 20 studiepeng er fra introduksjonsemner i informatikk/datateknikk og
  • minst 20 studiepoeng er fra videregående emner innen informatikk/datateknikk
  • i tillegg må disse emnene inkludere:

       -minst 20 studiepoeng innen programmering og
       -minst 10 studiepoeng fra utviklingsprosjekter

Master in Applied Computer Science er et 2-årig masterprogram med flere spesialiseringer:

  • Web
  • Mobil
  • Spill
  • Farge og bildebehandling
  • Medieprosessering

Se også alle IKT-studier ved NTNU


Organisering

Master in Applied Computer Science tilbys som heltidsstudium over 2 år. Det er mulig å legge opp studiet på deltid med en individuelt tilpasset studieplan. Informasjon om organisering av studiet finner du i Year Schedule.


Undervisning på engelsk

Mer informasjon om dette masterprogrammet og søknadsfrister:

Besøk programmets engelske nettsider

 

Søknadsfrister

Søkere utenfor EU/EØS:

1. desember 2018

EU/EØS-søkere:
1. mars 2019

Norske/Nordiske søkere:
15. april 2019. Norske og nordiske søkere kan søke via Søknadsweb fra 01.02.19

Søk opptak