Masterprogram - 2-årig, Gjøvik

Applied Computer Science

– Om programmet


Master in Applied Computer Science tilbys som heltidsstudium over 2 år. Det er mulig å legge opp studiet på deltid med en individuelt tilpasset studieplan. Informasjon om organisering av studiet finner du i Year Schedule.

Master in applied computer science tilbyr deg et solid pedagogisk opplegg med mulighet for å studere på heltid eller deltid.

 • Høy grad av fleksibilitet og nærhet til fagmiljøet
 • Inntil 10 dager samlinger på Gjøvik i semesteret
 • Nettstøttet undervisning
 • Studieavgift: Kun semesteravgift - 510 NOK i semesteret

Mer informasjon om organisering av studiet finner du også under avdelingens årshjul for mastergrader på studiets engelske nettsider.


Studiets innhold

Studiet vil gi deg kunnskap og ferdigheter som vil gjøre deg i stand til å mestre mye av teknologien innen web, mobil og spill. Du vil lære å utvikle applikasjoner, verktøy og system­er for bruk i denne digitale verden som vi alle lever i. Du vil også få kunnskaper om hvordan arbeide vitenskapelig og du vil få utviklet dine analytiske evner som vil hjelpe deg å løse nye og utfordrende problem som den raske teknologi­utviklingen fører med seg.

Du vil videre tilegne deg kunnskap i en selvvalgt spesialiserings­retning gjennom fordypningsemner, prosjekter og gjennom arbeid med masteroppgaven.

Spesialiseringer:

 • Web
 • Mobil
 • Spill
 • Farge og bildebehandling
 • Medieprosessering
 • Spillteknologi
 • Webteknologi og applikasjoner
 • Mobile applikasjoner
 • Farge- og bildebehandling
 • Medieprosessering gjennom fordypningsemner og prosjekter og gjennom arbeid med masteroppgaven.

Mer informasjon på de engelske sidene

All undervisning på Master in Applied Computer Science foregår på engelsk, for mer informasjon om studieplan, emner etc. besøk programmets engelske nettsider.


Fakta

Gradsnavn: Master in Applied Computer Science
Studieprogramkode: MACS
Studiepoeng: 120
Undervisningsspråk: Engelsk

Søknadsfrist: 15. april
Lokalt opptak: Søknadsweb
Karakterkrav: C

Sted: Gjøvik

Institutt for datateknologi og informatikk, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Studentintervju

- Jeg har interesse og motivasjon, og kunne ikke tenkt meg noe annet å gjøre. - Khai Van Ngo

Les intervju med to tidligere informatikkstudenter som nå jobber i samme firma.