Applied Computer Science

Masterprogram - 2-årig, Gjøvik

Applied Computer Science

– Om programmet

Om programmet

Master in Applied Computer Science tilbys som heltidsstudium over 2 år. Det er mulig å legge opp studiet på deltid med en individuelt tilpasset studieplan.

Vi tilbyr deg et solid pedagogisk opplegg med mulighet for å studere på heltid eller deltid.

  • Høy grad av fleksibilitet og nærhet til fagmiljøet
  • Inntil 10 dager samlinger på Gjøvik i semesteret
  • Nettstøttet undervisning
  • Studieavgift: Kun semesteravgift - (våren 2020 er semesteravgiften på 580 kroner)

Studieprogrammet undervises på engelsk.

Informasjon om organisering av studiet finner du i årshjulet for mastergrader på studiets engelske nettsider.


Studiets innhold

Studiet vil gi deg kunnskap og ferdigheter som vil gjøre deg i stand til å mestre mye av teknologien innen web, mobil og spill. Du vil lære å utvikle applikasjoner, verktøy og system­er for bruk i denne digitale verden som vi alle lever i. Du vil også få kunnskaper om hvordan arbeide vitenskapelig og du vil få utviklet dine analytiske evner som vil hjelpe deg å løse nye og utfordrende problem som den raske teknologi­utviklingen fører med seg.

Du vil videre tilegne deg kunnskap i en selvvalgt spesialiserings­retning gjennom fordypningsemner, prosjekter og gjennom arbeid med masteroppgaven:

  • Web
  • Mobil
  • Spill
  • Farge- og bildebehandling
  • Visuell databehandling

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master in Applied Computer Science
Studieprogramkode: MACS
Studiepoeng: 120
Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Søknadsfrist 15. april

Søknadsfrist 15. april

Du søker opptak via NTNUs søknadsweb

Søk opptak

Studentintervju

Studentintervju

- Jeg har interesse og motivasjon, og kunne ikke tenkt meg noe annet å gjøre. - Khai Van Ngo

Les intervju med to tidligere informatikkstudenter som nå jobber i samme firma.

Portettbilde av Khai Van Ngo. Foto.