Kontakt

Applied Computer Science - masterprogam, 2-årig - Gjøvik

Kontakt

ID til krysspublisert artikkel - studieveiledning

Studieveileder hjelper deg med:

  • informasjon om studieprogrammet
  • studieretningsvalg og videre studier
  • studieprogresjon
  • utenlandsopphold
  • permisjon
  • utfordringer i studiehverdagen
  • andre spørsmål om studiet

Send oss gjerne en e-post og eventuelt be om et møte.

Krysspublisert : Andre tjenester (IKKE LOKALT INNHOLD HER)

Bunnlinje med strek


Se andre studieprogram ​​​​​​​

Kontakt

Master in Applied Computer Science

Kontakt

person-portlet