Applied Computer Science

Masterprogram - 2-årig, Gjøvik

Applied Computer Science

– Kontakt

ID til krysspublisert artikkel - studieveiledning


Studieveileder hjelper deg med:

  • informasjon om studieprogrammet
  • utdanningsplan
  • studieprogresjon
  • utenlandsopphold
  • permisjon
  • utfordringer i studiehverdagen

Send oss gjerne en e-post og eventuelt be om et møte.


Søknad og opptak

Har du spørsmål om søknadsprossen eller opptak, ta kontakt med Opptakskontoret:
opptak@ntnu.no  |  73 59 77 00


Faglig veiledning for studenter

Faglig veileder hjelper deg som allerede er student med:

  • studieretningsvalg
  • faglig godkjenning før og etter utveksling