Masterprogram 2 -årig, Trondheim

Arkitektur

– Studiets oppbygging


Toårig master i arkitektur gir anledning til spesialisering og fordypning. Studiet består av valgbare, videregående arkitekturemner, og du skal i tillegg gjennomføre en masteroppgave. Det toårige masterprogrammet gjennomføres på samme måte som de to siste årene i det femårige masterstudiet i arkitektur

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2017/2018. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester
  Kunnskapsemne 7,5
  Prosjektkunnskapsemne 7,5
  Prosjektemne 15
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andre semester
  Eksperter i team 7,5
  Prosjektkunnskapsemne 7,5
  Prosjektemne 15

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester
  Kunnskapsemne 7,5
  Prosjektkunnskapsemne 7,5
  Prosjektemne 15
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andre semester
AAR4990 Masteroppgave: Prosjekt 30