Arkitektur

Masterprogram 5-årig, Trondheim

Arkitektur

– Studiets oppbygning

Studiets oppbygging

Arkitektstudenter jobber med en modell
Foto: Kathinka B. Høyden/NTNU

Arkitektur

Master i arkitektur er et 5-årig, sammenhengende studium inndelt i to nivå:

  1. Grunnutdanningen i de tre første årene gir en grunnleggende innføring i fagets omfang, metodikk og skapende prosesser
  2. De videregående emnene og masteroppgaven de siste to årene, gir anledning til spesialisering og fordypning.

Studiets oppbygging (ny)


Grunnutdanningen fra 1. til 3. studieår
1-3. årskurs i studiet utgjør grunnutdanningen. Hvert studieår består av 2 semester, og i de tre første årene ved masterstudiet i arkitektur er alle emnene obligatoriske. Grunnutdanningen er adgangsbegrenset.

Videregående emner på masternivå - 4. og 5. studieår
Semester 7, 8 og 9 er bygget opp på følgende måte:

  • Et valgbart prosjektemne á 15 Sp.
  • Et prosjektkunnskapsemne nært tilknyttet prosjektemnet, 7,5 Sp.
  • Et valgbart kunnskapsemne, 7,5 Sp.

Prosjektemnene er problem- og prosessorienterte med vekt på arkitektfaglig prosjekteringsmetodikk, mens prosjektkunnskapsemnene etablerer nødvendig kunnskapsbase for prosjektemnene. I tillegg tilbys valgbare, uavhengige kunnskapsemner med unntak for 8. semester der Eksperter i team (EIT) er obligatorisk kunnskapsemne. Les de generelle bestemmelsene om emnevalg/utdanningsplan.

Hvert semester tilbys mellom 8 og 12 prosjektemner med ulike tema.

Les mer om høstens masteremner:

AAR4528 Design in Context (15sp)
AAR4551 Bygningsvern (15sp)
AAR4619 Three Houses (15sp)
AAR4620 Arkitekturprosjektering med lys og farge (15sp)
AAR4540 Byutvikling (15sp)
AAR4500 Arkitekturprosjektering av store bygninger 1 (15sp)

Emne i Urban Ecological Planning program:

AAR4525 Urban Informality (15sp)

Emne i Sustainable Architecture program:

AAR4532 Climate and Built Form (15sp)

Søknadsfrist: 1. juni


Masteroppgaven
Masteroppgaven utgjør 30 Sp og utføres normalt i 10. semester
Her finner du emnene og bestemmelser om masteroppgaven

Praksis

Arbeidslivserfaring
Det stilles krav til 12 ukers relevant arbeidslivserfaring i løpet av det 5-årige studiet, hvorav 7 skal være på byggeplass. For studenter som opptas til høyere årskurs, f.eks 2-årig studieprogram, er kravet 6 ukers relevant arbeidslivserfaring. Korteste godkjennbare periode er 2 uker. Den foreskrevne arbeidslivserfaringen skal være godkjent før masteroppgaven tas ut.

 

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan

1. år

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester
AAR4400 Form og farge 1 7,5 (går over to semester)
AAR4405 Konstruksjonslære 7,5 (går over to semester)
EXPH0004 Examen philosophicum 7,5
AAR4300 Arkitektur 1 15
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andre semester
AAR4400 Form og farge 1 7,5 (går over to semester)
AAR4405 Konstruksjonslære 7,5 (går over to semester)
  Perspektivemne 7,5
AAR4410 Arkitektur 2 15

2. år

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester
AAR4435 Form og farge 2 7,5 (går over to semester)
AAR4430 Arkitekturens teori og historie A 7,5 (går over to semester)
AAR4335 Bygningsfysikk og materiallære 7,5
AAR4331 Arkitektur 3 15
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andre semester
AAR4435 Form og farge 2 7,5 (går over to semester)
AAR4430 Arkitekturens teori og historie A 7,5 (går over to semester)
AAR4440 Arkitektur 4 22,5

3. år

3. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester
AAR4360 Arkitekturens teori og historie B 7,5
AAR4365 Arkitektur 5 22,5
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andre semester
AAR4460 Arkitekturens teori og historie C 7,5
AAR4465 Arkitektur 6 22,5

4. år NB! Valgbare emner for vår 2019 er nå lagt inn!

4. år NB! Valgbare emner for vår 2019 er nå lagt inn!

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester
  Kunnskapsemne 7,5
  Prosjektkunnskapsemne 7,5
  Prosjektemne 15
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andre semester
  Eksperter i team 7,5
  Prosjektkunnskapsemne 7,5
  Prosjektemne 15

 

Her finner du informasjon om valgbare emner våren 2019.
Du melder inne dine prioriteringer via Studentweb.

5. år

5. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester
  Kunnskapsemne 7,5
  Prosjektkunnskapsemne 7,5
  Prosjektemne 15
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andre semester
AAR4990 Masteroppgave: Prosjekt 30