Masterprogram 5-årig, Trondheim

Arkitektur

– Studiets oppbygging

Master i arkitektur er et 5-årig, sammenhengende studium inndelt i to nivå:

  1. Grunnutdanningen i de tre første årene gir en grunnleggende innføring i fagets omfang, metodikk og skapende prosesser
  2. De videregående emnene og masteroppgaven de siste to årene, gir anledning til spesialisering og fordypning.

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2017/2018. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester
AAR4400 Form og farge 1 7,5 (går over to semester)
AAR4405 Konstruksjonslære 7,5 (går over to semester)
EXPH0004 Examen philosophicum 7,5
AAR4300 Arkitektur 1 15
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andre semester
AAR4400 Form og farge 1 7,5 (går over to semester)
AAR4405 Konstruksjonslære 7,5 (går over to semester)
  Perspektivemne 7,5
AAR4410 Arkitektur 2 15

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester
AAR4435 Form og farge 2 7,5 (går over to semester)
AAR4430 Arkitekturens teori og historie A 7,5 (går over to semester)
AAR4335 Bygningsfysikk og materiallære 7,5
AAR4331 Arkitektur 3 15
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andre semester
AAR4435 Form og farge 2 7,5 (går over to semester)
AAR4430 Arkitekturens teori og historie A 7,5 (går over to semester)
AAR4440 Arkitektur 4 22,5

3. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester
AAR4360 Arkitekturens teori og historie B 7,5
AAR4365 Arkitektur 5 22,5
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andre semester
AAR4460 Arkitekturens teori og historie C 7,5
AAR4465 Arkitektur 6 22,5

4. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester
  Kunnskapsemne 7,5
  Prosjektkunnskapsemne 7,5
  Prosjektemne 15
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andre semester
  Eksperter i team 7,5
  Prosjektkunnskapsemne 7,5
  Prosjektemne 15

5. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester
  Kunnskapsemne 7,5
  Prosjektkunnskapsemne 7,5
  Prosjektemne 15
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andre semester
AAR4990 Masteroppgave: Prosjekt 30


Grunnutdanningen fra 1. til 3. studieår
1-3. årskurs i studiet utgjør grunnutdanningen. Hvert studieår består av 2 semester, og i de tre første årene ved masterstudiet i arkitektur er alle emnene obligatoriske, med unntak av et valgfritt perspektivemne. Grunnutdanningen er adgangsbegrenset.

Videregående emner på masternivå - 4. og 5. studieår
Semester 7, 8 og 9 er bygget opp på følgende måte:

  • Et valgbart prosjektemne á 15 Sp.
  • Et prosjektkunnskapsemne nært tilknyttet prosjektemnet, 7,5 Sp.
  • Et valgbart kunnskapsemne, 7,5 Sp.

Prosjektemnene er problem- og prosessorienterte med vekt på arkitektfaglig prosjekteringsmetodikk, mens prosjektkunnskapsemnene etablerer nødvendig kunnskapsbase for prosjektemnene. I tillegg tilbys valgbare, uavhengige kunnskapsemner med unntak for 8. semester der Eksperter i team (EIT) er obligatorisk kunnskapsemne. Les de generelle bestemmelsene om emnevalg/utdanningsplan.

Hvert semester tilbys mellom 8 og 12 prosjektemner med ulike tema.

Masteroppgaven
Masteroppgaven utgjør 30 Sp og utføres normalt i 10. semester
Her finner du bestemmelser om masteroppgaven

Praksis
Det stilles krav til 12 ukers relevant praksis i løpet av det 5-årige studiet, hvorav 7 skal være på byggeplass. For studenter som opptas til høyere årskurs, f.eks 2-årig studieprogram, er kravet 6 ukers relevant praksis. Korteste godkjennbare praksisperiode er 2 uker. Den foreskrevne praksis skal være godkjent før masteroppgaven tas ut.