Masterprogram 5-årig, Trondheim

Arkitektur

– Om studieprogrammet

Architect students and professors


Hva er arkitektur?

Ved arkitektutdanningen ønsker vi å gi deg praktisk erfaring så du kan bygge opp et fortrolig, direkte og personlig forhold til faget. Allerede i første klasse går vi rett på sak med design og bygging i fullformat. Slik trener du på å skape rom, stabilisere en enkel konstruksjon, forholde deg til stedet og organisere en byggeplass. Etter hvert møter du mer sammensatte problemstillinger som byplanlegging og design av store bygninger.


Studer arkitektur

Målet med de tre første årene er å få oversikt over faget og trene deg opp til å kunne utvikle prosjekter på selvstendig basis. De tre neste semestrene på masternivå gir deg valgmulighet til å fordype deg i spesielle tema. Nå kan du enten velge en bred sammensetning av emner, eller du kan spesialisere deg ved å ta emner innen ett avgrenset fagfelt. Du har på den måten mulighet til å skape din egen unike arkitektfaglige kompetanse.

Siste semester i studiet er viet masteroppgaven i arkitektur. Her har du et helt semester der du jobber selvstendig og konsentrert med et tema. Du kan for eksempel prosjektere en bygning, planlegge for byutvikling, jobbe med problemstillinger i utviklingsland, spesialisere deg innen bygningsvern, eller fordype deg i estetiske og teoretiske problemstillinger.


Skapende prosesser

Arkitektutdanningens kjerne er å lære og håndtere kompliserte, sammensatte problemstillinger, og gjennom skapende prosesser forme helhetlige svar. Derfor kommer du til å bruke hovedparten av studietiden på å trene på dette i prosjektoppgaver. Kunnskapsunderlaget får du gjennom forelesninger og spesifikke kunnskapsemner som baserer seg på dagsaktuell forskning og arkitektonisk praksis.

Studiet er slik at jo mer du engasjerer deg på en kritisk og selvstendig måte, dess mer lærer du. Ved å bruke din handlekraft vil studiet fungere som et springbrett for deg som vil utrette noe som student og som ferdigutdannet arkitekt.

Forskning innen arkitektur

– Stua har blitt vår tids "resteareal"

Det bygges mye og det bygges på få kvadrat. Men kravene til tilgjengelighet på bad og soverom gjelder uansett størrelse på leiligheten. Det har gjort stua til et "resteareal" med lav kvalitet i mange moderne leiligeheter, sier arkitekt og seniorrådgiver Anders Kirkhus.

Tretak egner seg godt for store bygg

Ifølge ny forskning kan tretak bygges både lengre og flatere enn det som er anbefalt i dag. Det er en god klimanyhet.

I framtida skal husene våre få innbyggede solceller

Et nytt EU-prosjekt skal gi oss grønnere byer gjennom rimeligere og enklere solcellesystem.

Stans krangelen om materialer til Regjeringskvartalet

Nye regjeringsbygg er en unik sjanse til innovasjon på tvers av materialgrenser. Nå er byggebransjen i ferd med å skusle den bort.

Er det nok å åpne vinduet?

Ett spørsmål klarer ikke arkitekter og ingeniører å bli enige om. Er det best å bare åpne vinduene om du vil lufte ut en bygning?

Eldre saker

Prøvekaniner for nullutslippsteknologi

Forsker Ruth Woods forsker på et eksperimentelt energieffektivt hus bygget på NTNU-campus. Når hun tenker på forskningen sin, tenker hun ofte på ett enkelt fotografi.

Bilverksted ble energivennlig og lekker bybolig

Redusert enegribruk, bedre bomiljø og et arkitektonisk løft gjennom å kombinere nytt og gammelt? Fullt mulig. Forskere har oppskriften.

Alternative byggematerialer kan halvere klimautslipp

Å endre bærekonstruksjonen i bygninger kan gi stor effekt på utslippet av klimagasser, viser en ny studie.

Studiekatalog