Masterprogram 5-årig, Trondheim

Arkitektur

– Om studieprogrammet

Bilde av utsiktstårn i Selbu: Robert Schmidt

Ved arkitektutdanningen ønsker vi å gi deg praktisk erfaring så du kan bygge opp et fortrolig, direkte og personlig forhold til faget. Allerede i første klasse går vi rett på sak med design og bygging i fullformat. Slik trener du på å skape rom, stabilisere en enkel konstruksjon, forholde deg til stedet og organisere en byggeplass. Etter hvert møter du mer sammensatte problemstillinger som byplanlegging og design av store bygninger.

Målet med de tre første årene er å få oversikt over faget og trene deg opp til å kunne utvikle prosjekter på selvstendig basis. De tre neste semestrene på masternivå gir deg valgmulighet til å fordype deg i spesielle tema. Nå kan du enten velge en bred sammensetning av emner, eller du kan spesialisere deg ved å ta emner innen ett avgrenset fagfelt. Du har på den måten mulighet til å skape din egen unike arkitektfaglige kompetanse.

Siste semester i studiet er viet masteroppgaven i arkitektur. Her har du et helt semester der du jobber selvstendig og konsentrert med et tema. Du kan for eksempel prosjektere en bygning, planlegge for byutvikling, jobbe med problemstillinger i utviklingsland, spesialisere deg innen bygningsvern, eller fordype deg i estetiske og teoretiske problemstillinger.

Arkitektutdanningens kjerne er å lære og håndtere kompliserte, sammensatte problemstillinger, og gjennom skapende prosesser forme helhetlige svar. Derfor kommer du til å bruke hovedparten av studietiden på å trene på dette i prosjektoppgaver. Kunnskapsunderlaget får du gjennom forelesninger og spesifikke kunnskapsemner som baserer seg på dagsaktuell forskning og arkitektonisk praksis.

Studiet er slik at jo mer du engasjerer deg på en kritisk og selvstendig måte, dess mer lærer du. Ved å bruke din handlekraft vil studiet fungere som et springbrett for deg som vil utrette noe som student og som ferdigutdannet arkitekt.
 

Prosjekter i den virkelige verden

Bilde fra nettsiden "NTNU Live Studio"

Mange arkitektstudenter tar initiativ til å jobbe med faktiske problemstillinger i studietida, og de utvikler prosjekter i reell dialog med eksterne partnere.

Slike prosjekter kaller vi "NTNU Live Studio". Arkitektstudenter kan gjennomføre "Live Studio"-prosjekter utenfor selve studiet, som masteroppgave eller i enkelte valgbare emner (prosjektemner) i de to siste årene av masterstudiet.

Se prosjekter og les om "NTNU Live Studio"

Brosjyre om programmet