Arkitektur

Masterprogram 5-årig, Trondheim

Arkitektur

– Om studieprogrammet

Om arkitektur

Arkitektstudenter og lærere evaluerer
Foto: Kathinka B. Høyden/NTNU

Arkitektur

Hva er arkitektur?

Ved arkitektutdanningen ønsker vi å gi deg praktisk erfaring så du kan bygge opp et fortrolig, direkte og personlig forhold til faget. Allerede i første klasse går vi rett på sak med design og bygging i fullformat. Slik trener du på å skape rom, stabilisere en enkel konstruksjon, forholde deg til stedet og organisere en byggeplass. Etter hvert møter du mer sammensatte problemstillinger som byplanlegging og design av store bygninger.


Studer arkitektur

Målet med de tre første årene er å få oversikt over faget og trene deg opp til å kunne utvikle prosjekter på selvstendig basis. De tre neste semestrene på masternivå gir deg valgmulighet til å fordype deg i spesielle tema. Nå kan du enten velge en bred sammensetning av emner, eller du kan spesialisere deg ved å ta emner innen ett avgrenset fagfelt. Du har på den måten mulighet til å skape din egen unike arkitektfaglige kompetanse.

Siste semester i studiet er viet masteroppgaven i arkitektur. Her har du et helt semester der du jobber selvstendig og konsentrert med et tema. Du kan for eksempel prosjektere en bygning, planlegge for byutvikling, jobbe med problemstillinger i utviklingsland, spesialisere deg innen bygningsvern, eller fordype deg i estetiske og teoretiske problemstillinger.


Skapende prosesser

Arkitektutdanningens kjerne er å lære og håndtere kompliserte, sammensatte problemstillinger, og gjennom skapende prosesser forme helhetlige svar. Derfor kommer du til å bruke hovedparten av studietiden på å trene på dette i prosjektoppgaver. Kunnskapsunderlaget får du gjennom forelesninger og spesifikke kunnskapsemner som baserer seg på dagsaktuell forskning og arkitektonisk praksis.

Studiet er slik at jo mer du engasjerer deg på en kritisk og selvstendig måte, dess mer lærer du. Ved å bruke din handlekraft vil studiet fungere som et springbrett for deg som vil utrette noe som student og som ferdigutdannet arkitekt.


Forberedelser til arkitektstudiet

Vi gir deg en liten smakebit av hva du kan forvente deg av faget:

Aktiviteter:

  • øve på å tegne og skissere på frihånd
  • se, vurdere og diskutere arkitektur på hjemsted/reise/ferietur
  • besøke arkitektur- og kunstutstillinger om mulig

Litteratur:

  • Dette er arkitektur, Siv Bleiklie (2017)
  • Om at opleve arkitektur, Steen Eiler Rasmussen (1957)
  • Arkitekturhistorie (en kort innføring i byggekunst), Arne Gunnarsjaa (2001)
  • Hva er arkitektur, Mari Hvattum (2015)

På nett:

Forskning innen arkitektur

Forskning innen arkitektur

Slik kan framtidens moderne miljøby se ut.

Slik kan boligkjøpere lokkes til nullutslippsområder

Framtidas nullutslippsnabolag skal være sosiale, trygge, inkluderende og miljøvennlige. Men ofte blir søkelyset rettet mot begrensningene istedenfor de gode bokvalitetene.

Grønt lys for Norges største nullutslippsnabolag

Zero Village Bergen vil bli Norges største nullutslippsområde for boliger. Boligfeltet skal produsere mer energi enn det bruker, og det skal tenkes miljø for hele byggets levetid. Det er ett av ni nullslippsområder i Norge som det forskes på ved forskningssenteret for nullutslippsområder i smarte byer

Boligprosjektet Oen på Ammerud i Oslo blir et sirkelformet leilighetsbygg med solceller på taket. Illustrasjon: Code arkitekter

Bygger sirkelrundt nabolag på Ammerud i Oslo som skal produsere mer energi enn det forbruker

NTNU leder et forskningsprosjekt på bærekraftige nabolag i Europa. Prosjektet får over sju millioner i EU-midler.

God arkitektur er en investering i folkehelsen

Vi preges av våre omgivelser på samme måte som vi preges av mennesker vi omgir oss med. Vi vet at fysiske omgivelser betyr mye for helsa vår, men hvordan kan vi måle effekten i kroner og øre?

– Stua har blitt vår tids "resteareal"

Det bygges mye og det bygges på få kvadrat. Men kravene til tilgjengelighet på bad og soverom gjelder uansett størrelse på leiligheten. Det har gjort stua til et "resteareal" med lav kvalitet i mange moderne leiligeheter, sier arkitekt og seniorrådgiver Anders Kirkhus.

Tretak egner seg godt for store bygg

Ifølge ny forskning kan tretak bygges både lengre og flatere enn det som er anbefalt i dag. Det er en god klimanyhet.

I framtida skal husene våre få innbyggede solceller

Et nytt EU-prosjekt skal gi oss grønnere byer gjennom rimeligere og enklere solcellesystem.

Forskning innen arkitektur

Stans krangelen om materialer til Regjeringskvartalet

Nye regjeringsbygg er en unik sjanse til innovasjon på tvers av materialgrenser. Nå er byggebransjen i ferd med å skusle den bort.

Er det nok å åpne vinduet?

Ett spørsmål klarer ikke arkitekter og ingeniører å bli enige om. Er det best å bare åpne vinduene om du vil lufte ut en bygning?

Prøvekaniner for nullutslippsteknologi

Forsker Ruth Woods forsker på et eksperimentelt energieffektivt hus bygget på NTNU-campus. Når hun tenker på forskningen sin, tenker hun ofte på ett enkelt fotografi.

Bilverksted ble energivennlig og lekker bybolig

Redusert enegribruk, bedre bomiljø og et arkitektonisk løft gjennom å kombinere nytt og gammelt? Fullt mulig. Forskere har oppskriften.

Alternative byggematerialer kan halvere klimautslipp

Å endre bærekonstruksjonen i bygninger kan gi stor effekt på utslippet av klimagasser, viser en ny studie.