Masterprogram 5-årig, Trondheim

Arkitektur

– Jobbmuligheter


Illustrasjonsfoto

Arkitektudanningen ved NTNU er en profesjonsutdanning som gir deg graden "Master i arkitektur» Med en utdanning herfra er du kvalifisert til å bli tatt opp i Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) og til å arbeide som arkitekt i yrkeslivet.

Som arkitekt har du mange muligheter. Du kan starte din yrkeskarriere som medarbeider i et arkitektfirma i bygnings- og planleggingsprosjekter. Når du har fått mer erfaring kan du lede store prosjekter. Hvis du har en gründer i magen kan du etablere egen praksis. Du kan delta i samfunnsutviklingen i fylker og kommuner ved å arbeide som planlegger og saksbehandler. Du kan også arbeide som prosjektleder og bestiller for utbyggere og entreprenører.

Arkitekten vil i fremtiden få flere og mere forskjelligartede oppgaver og roller, som supplerer og utvider arkitektens nåværende arbeidsfelt. Med en Master i arkitektur har du utdannet deg for å møte et dynamisk arbeidsmarked i stadig utvikling.

En undersøkelse gjennomført i 2013 viser at svært mange arkitekter utdannet ved NTNU, enten får jobb under studiene eller rett etterpå, og at mange får jobb ved et arkitektkontor.


Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Finn oppgaver, praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet om tema til oppgaver, praksisplasser, sommerjobber, del- og heltidsjobber.

Som NTNU-student kan du også bli benyttet  til idé- og forretningsutvikling.


Doktorgradsutdanning (ph.d.)

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.)

En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Undersøkelser viser at personer med doktorgrad har svært høy grad av sysselsetting. Akademia blir ofte ansett som den vanligste karriereveien for personer med doktorgrad, men en stor andel av våre doktorer går videre til ledende jobber innen privat næringsliv.