Masterprogram 5-årig, Trondheim

ArkitekturOm studieprogrammet

Arkitektutdanningen på NTNU gir deg praktisk erfaring for å bygge opp et fortrolig, direkte og personlig forhold til faget. Studiet passer for deg som vil lære å håndtere et mangfold av interesser og behov, og forme gode, helhetlige løsninger.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Har du treårig grunnutdanning i arkitektur fra tidligere, kan du søke om opptak til den toårige masterspesialiseringen. Dette gjøres via NTNUs søknadsweb.

Opptaksgrense for studieåret 2018-2019:

 • 54,0 for førstegangsvitnemålkvoten

 • 59,5 for ordinær kvote

Jobbmuligheter

De fleste av våre nyutdannete arkitekter finner arbeid raskt. Flertallet starter sin yrkeskarriere i et arkitektfirma. Mange får også arbeid i kommuner, fylker og firma som driver konsulenttjenester for byggebransjen.


Studiets oppbygging

Master i arkitektur er et femårig, sammenhengende studium inndelt i to nivå. Grunnutdanningen i de tre første årene gir en grunnleggende innføring i fagets omfang, metodikk og skapende prosesser. De videregående emnene og masteroppgaven de siste to årene, gir anledning til spesialisering og fordypning.


Informasjon om studentaktiviteter, linjeforeninger, instituttets tillits- og programtillitsvalgte. 


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på epost: kontakt@iat.ntnu.no ved Institutt for arkitektur og teknologi hvis du lurer på noe om studieprogrammet, eller hvis du har andre faglige spørsmål til studiet.  

 

Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette studieprogrammet forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompatanse.


Fakta

Fakta om studieprogrammet

 • Studieprogramkode: MAAR
 • Studienivå: Master
 • Studieprogram: Arkitektur - masterstudium (5-årig)
 • Gradsnavn: Master i arkitektur
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 300.0
 • Studiekode opptak: 194756
 • Poenggrense: 59.5
 • Poenggrense f.vitnemål: 54
 • Adgangsbegrensning: Ja
 • Anvarlig: Fakultet for arkitektur og design
 • Studiested: Gløshaugen, Trondheim
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Informasjon gjelder for 2018


Studiestart 2019

Spørsmål om opptaket

Her finner du ofte stilte spørsmål om opptaket til NTNU

TreStykker

Rundt 30 studenter fra arkitektskolene ved NTNU, Arkitekt- og Designhøgskolen i Oslo, Bergen Arkitekthøgskole og Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet deltar i den uavhengige workshoppen TreStykker.

Workshoppen har som hovedmål å gi studentene byggerfaring, og alle byggverkene tegnes, prosjekteres og bygges av studentene selv. Ved å følge et prosjekt fra ide til ferdigstilling, gir workshoppen studenter verdifull erfaring fra prosjektledelse, logistikk og byggeplass.

Opptaksprosessen baserer seg på motivasjonsbrev – ingen forkunnskapskrav stilles. Det er en jevn fordeling mellom årstrinn og skoler, og gjerne en blanding av studenter med ulike ferdigheter og kunnskaper.

A sauna on the edge:

Master students in architecture building a sauna in Valdres