Årsstudium 1-årig, Trondheim

Tegnspråk

– Studieveiledning

Har du spørsmål om språk- og litteraturstudier ved NTNU? Kontakt våre studieveiledere ved Institutt for språk og litteratur på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no


Studieveileder tegnspråk og tolking 

Spørsmål og svar

Utdanningsvalg og karriere

  • for deg som ønsker tips og råd for utdanningsvalg, om det å være ny student, studie- og eksamensteknikker, presentasjonsteknikk, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter

Tilrettelegging av studiene