Årsstudium 1-årig, Trondheim

Tegnspråk

– Jobbmuligheter
Studenter kommuniserer med tegnspråk

Norsk tegnspråk er et lingvistisk fullverdig språk. Det brukes av døve, hørselshemmede og hørende som av ulike årsaker har lært språket. Språket brukes på alle samfunnsområder. Det er en levende del av den norske kulturarven, og et språk på linje med norsk, samisk og kvensk.

Hvis du tar årsstudium i norsk tegnspråk som tillegg til en annen profesjonsutdanning, vil du ha et sterkt kort på hånden når du søker jobb. I tillegg til at du lærer et nytt språk, får du kunnskap om døve og hørselshemmede som en språklig og kulturell minoritet i Norge. Du vil kunne kommunisere direkte med disse uten å gå veien om en tolk.

Etter endt årsenhet i tegnspråk, er det også mulig å fortsette på Bachelorprogrammet i tegnspråk og tolking for å få offentlig godkjenning som tolk for døve, døvblinde og døvblitte.


Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Jobbskygge

Jobbskygge – en dags praksis i arbeidslivet.