Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Tegnspråk og tolking

– Studiets oppbygning

Informasjonens gyldighet:
Tabellene under gjelder for studieåret 2018/2019. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst)
LTOT1001 Norsk tegnspråk i teori og praksis 1 30

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andre semester (vår)
LTOT1002 Norsk tegnspråk i teori og praksis 2 30

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst)
LTOT2001 Norsk tegnspråk i teori og praksis 3 (del 1 av 2) 5
4TOLK2E5 Språk, kommunikasjon og tolketeori 1 (del 1 av 2) 2,5
4TOLK2E6 Profesjonskunnskap og yrkesetikk 1 10
4TOLK2E7 Tolking mellom norsk tegnspråk og norsk 1 10
4TOLK2E8 Tolking og ledsaging for døvblinde 1 (del 1 av 2) 2,5
LTOT201P Tolkefaglig praksis 1 0

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjerde semester (vår)
LTOT2001 Norsk tegnspråk i teori og praksis 3 (del 2 av 2) 5
4TOLK2E5 Språk, kommunikasjon og tolketeori 1 (del 2 av 2) 7,5
4TOLK2E8 Tolking og ledsaging for døvblinde 1 (del 2 av 2) 7,5
4TOLK2E9 Tolking for døvblitte 1 10
LTOT201P Tolkefaglig praksis 1 0

3. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Femte semester (høst)
LTOT3001 Norsk tegnspråk i teori og praksis 4 (del 1 av 2) 5
4TOLK3E11 Språk, kommunikasjon og tolketeori 2 (del 1 av 2) 5
4TOLK3E12 Profesjonskunnskap og yrkesetikk 2 5
4TOLK3E13 Bacheloroppgave i tegnspråk og tolking (del 1 av 2) 10
4TOLK3E14 Tolking og ledsaging for døvblinde 2 5
LTOT301P Tolkefaglig praksis 2 0

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Sjette semester (vår)
LTOT3001 Norsk tegnspråk i teori og praksis 4 (del 2 av 2) 5
4TOLK3E11 Språk, kommunikasjon og tolketeori 2 (del 2 av 2) 5
4TOLK3E13 Bacheloroppgave i tegnspråk og tolking (del 2 av 2) 5
4TOLK3E15 Tolking for døvblitte 2 5
4TOLK3E16 Tolking mellom norsk tegnspråk og norsk 2 10
LTOT301P Tolkefaglig praksis 2 0

Se også studieplan for bachelor i tegnspråk og tolking.

Tue, 27 Mar 2018 15:13:59 +0200