Norsk tegnspråk

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Norsk tegnspråk

– Studiets oppbygning

Informasjonens gyldighet LTBATGTOLK

Informasjonens gyldighet:
Tabellene under gjelder for studieåret 2020/2021. 

Velg studieretning tegnspråk og tolk

Velg studieretning for å se studiets oppbygging:

Tegnspråk og tolking

Tegnspråk og tolking

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst)
TEGN1100 Norsk tegnspråk 1 15
TEGN1101 Døve i verden 1 7,5
TEGN1102 Språk – multimodal kommunikasjon 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andre semester (vår)
TEGN1103 Norsk tegnspråk 2 15
TEGN1104 Døve i verden 2 7,5
TEGN1105 Tegnspråklingvistikk 7,5

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst)
EXPH0100 Examen philosophicum for humaniora og estetiske fag 7,5
TEGN2000 Norsk tegnspråk 3, med praksis 7,5
TEGN2001 Språk og kommunikasjon i teori og praksis 1 7,5
TEGN2002 Profesjonskunnskap og tolketeori 1 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjerde semester (vår)
TEGN2003 Språk og kommunikasjon i teori og praksis 2 7,5
TEGN2004 Profesjonskunnskap og tolketeori 2 7,5
TEGN2005 Tolking med praksis 1 15

3. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng

Femte semester (høst)

 

HFO1001 Områdeemne: Digitale endringer 7,5
TEGN2006 Språk og kommunikasjon i teori og praksis 3 7,5
TEGN2007 Profesjonskunnskap og tolketeori 3 7,5
TEGN2008 Tolking med praksis 2 7,5
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Sjette semester (vår)
TEGN2009 Tolking med praksis 3 15
TEGN2010 Bacheloroppgave i norsk tegnspråk og/eller tolking 15

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst)
TEGN1100 Norsk tegnspråk 1 15
TEGN1101 Døve i verden 1 7,5
TEGN1102 Språk – multimodal kommunikasjon 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andre semester (vår)
TEGN1103 Norsk tegnspråk 2 15
TEGN1104 Døve i verden 2 7,5
TEGN1105 Tegnspråklingvistikk 7,5

 

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst)
TEGN2000 Norsk tegnspråk 3, med praksis 7,5
TEGN2001 Språk- og kommunikasjonsteori 1 7,5
Fag 2 Flere valg 15

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng

Fjerde semester (vår)

 

EXPH0100 Examen philosophicum for humaniora og estetiske fag 7,5
TEGN2003 Språk og kommunikasjon i teori og praksis 7,5
Fag 2 Flere valg 15

3. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Femte semester (høst)
HFO1001 Områdeemne: Digitale endringer 7,5
TEGN2006 Språk og kommunikasjon i teori og praksis 3 7,5
Fag 2 Flere valg (1 x 15 eller 2 x 7,5 sp.) 15

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Sjette semester (vår)
TEGN2010 Bacheloroppgave i norsk tegnspråk og/eller tolking 15
Fag 2 Valgfri del 15

Dato for toggler LTBATGTOLK