Norsk tegnspråk

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Norsk tegnspråk

– Studiets oppbygning

Informasjonens gyldighet LTBATGTOLK

Informasjonens gyldighet:
Tabellene under gjelder for studieåret 2019/2020. 

Velg studieretning tegnspråk og tolk

Velg studieretning for å se studiets oppbygging:

Tegnspråk og tolking

Tegnspråk og tolking

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst)
TEGN1102 Språk – multimodal kommunikasjon 7,5
TEGN1100 Norsk tegnspråk 1 15
TEGN1101 Døve i verden 1 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andre semester (vår)
TEGN1103 Norsk tegnspråk 2 15
TEGN1104 Døve i verden 2 7,5
TEGN1105 Tegnspråklingvistikk 7,5

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst)
EXPH0100 Examen philosophicum for humaniora og estetiske fag 7,5
TEGN2002 Profesjonskunnskap og tolketeori 1 7,5
TEGN2000 Norsk tegnspråk 3 med praksis 7,5
TEGN2001 Språk- og kommunikasjonsteori 1 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjerde semester (vår)
TEGN2003 Språk- og kommunikasjon i teori og praksis 7,5
TEGN2004 Profesjonskunnskap og tolketeori 2 7,5
TEGN2005 Tolking med praksis 1 15

3. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng

Femte semester (høst)

HFO1001 Digitale endringer 7,5
TEGN2007 Profesjonskunnskap og tolketeori 3 7,5
TEGN2006 Språk- og kommunikasjons-teori 3 7,5
TEGN2008 Tolking med praksis 2 7,5
 
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Sjette semester (vår)
TEGN2010 Bacheloroppgave 15
TEGN2009 Tolking med praksis 3 15

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst)
TEGN1102 Språk – multimodal kommunikasjon 7,5
TEGN1100 Norsk tegnspråk 1 15
TEGN1101 Døve i verden 1 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andre semester (vår)
TEGN1103 Norsk tegnspråk 2 15
TEGN1104 Døve i verden 2 7,5
TEGN1105 Tegnspråklingvistikk 7,5

 

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst)
Fag 2 Flere valg 15
TEGN2000 Norsk tegnspråk 3 med praksis 7,5
TEGN2001 Språk- og kommunikasjonsteori 1 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjerde semester (vår)
TEGN2003 Språk- og kommunikasjon i teori og praksis 7,5
EXPH0100 Examen philosophicum for humaniora og estetiske fag 7,5
Fag 2 Flere valg 15

3. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng

Femte semester (høst)

HFO1001 Områdeemne: HFO1001 Digitale endringer 7,5
Fag 2 Flere valg 15
TEGN2006 Språk- og kommunikasjonsteori 3 7,5
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Sjette semester (vår)
TEGN2010 Bacheloroppgave 15
Fag 2 Flere valg 15

Dato for toggler LTBATGTOLK