Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Tegnspråk og tolking

– Jobbmuligheter

Tegnspråk
Som godkjent tolk for døve, døvblinde og døvblitte bidrar du til å skape kommunikasjon mellom mennesker. Tolketjenester er med på å sikre døve, døvblinde og døvblittes rett til menings- og ytringsfrihet og til deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Hva kan du jobbe med?

Som tegnspråktolk har du varierte muligheter for jobb etter endt utdanning. Personer med hørselshemming bruker tolker i mange forskjellige situasjoner. Du kan tolke både i undervisning, på arbeidsplassen, hos legen, på teater og på TV. All tolking er organisert av det offentlige i Norge, men du kan tolke både i offentlig og privat sektor, eller være frilanser.

Som tolk kan du arbeide både i offentlig og privat sektor, ved tolketjenester, skoler, institusjoner eller i organisasjoner. Mange tolker er ansatt ved den offentlige tolketjenesten, som er en del av NAV Hjelpemiddelsentral. Du kan også jobbe som frilanstolk.


Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Jobbskygge

Jobbskygge – en dags praksis i arbeidslivet.