Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Tegnspråk og tolking

– Jobbmuligheter

Tegnspråk
Som godkjent tolk for døve, døvblinde og døvblitte bidrar du til å skape kommunikasjon mellom mennesker. Tolketjenester er med på å sikre døve, døvblinde og døvblittes rett til menings- og ytringsfrihet og til deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Hva kan du jobbe med?

Som tegnspråktolk har du varierte muligheter for jobb etter endt utdanning. Personer med hørselshemming bruker tolker i mange forskjellige situasjoner. Du kan tolke både i undervisning, på arbeidsplassen, hos legen, på teater og på TV. All tolking er organisert av det offentlige i Norge, men du kan tolke både i offentlig og privat sektor, eller være frilanser.

Som tolk kan du arbeide både i offentlig og privat sektor, ved tolketjenester, skoler, institusjoner eller i organisasjoner. Mange tolker er ansatt ved den offentlige tolketjenesten, som er en del av NAV Hjelpemiddelsentral. Du kan også jobbe som frilanstolk.


Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Jobbskygge

Jobbskygge – en dags praksis i arbeidslivet.


Møt tidligere studenter

Tegnspråktolk ved knutepunktskole for hørselshemma

Navn: Stine Brandal

Utdanning: 

Arbeidssted: Tiller videregående skole

"Eg har tolka på høge fjelltopper, i kano, musikal, legekontor og visningar i tillegg til fleire høgskular og universitet rundt om i landet."

Tegnspråktolk ved knutepunktskole for hørselshemma

Navn: Stine Brandal

Utdanning: 

Arbeidssted: Tiller videregående skole

"Eg har tolka på høge fjelltopper, i kano, musikal, legekontor og visningar i tillegg til fleire høgskular og universitet rundt om i landet."

""

Hva jobber du med?

Eg jobbar som tegnspråktolk ved Tiller videregående skole, knutepunktskule for hørselshemma.

Hva er det beste ved jobben din?

Det beste med min jobb er alle dei fine menneska som eg jobbar med i løpet av ein arbeidsdag. Både dei eg jobbar tett saman med i klasserommet, men også alle dei som jobbar administrativt på bygget. Elevane er for det aller meste ganske trivelege og omgjengelege. Elevane er alle i ei spennande tid og mange av dei har mykje som skjer for dei både felles som ei gruppe men også individuelt.  Det er ei spennande tid vi som voksne på ein vidaregåande skule får lov til å vere med på.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Eg var ferdig med studiane mine i 2013, og var på mitt aller fyrste oppdrag allereie 3-4 dagar etterpå. Eg var heilt aleine, alt var nytt, skummelt og eg viste nesten ikkje kva eg gjekk til. Eg hadde ei kjempebratt læringskurve, men syns alt nytt også var spennande. Etter at eg blei ferdig utdanna jobba eg frilanse i mange år, og reiset mykje rundt i Noreg for å ta oppdrag både i store byar og på forlatte avkrokar. Eg har tolka på høge fjelltopper, i kano, musikal, legekontor og visningar i tillegg til fleire høgskular og universitet rundt om i landet.

Hausten 2016 fekk eg først tilkallingsvikariat på Tiller som eg er ansatt på no. Her gjekk eg eit år på tillkallingsvakter før eg søkte på ei ledig stilling og fekk tilbod om fast jobb i 2017. Åra som frilanse har vert verdifulle og eg har lært massevis både om tegnspråk, jobben som tolk og meg sjølv.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Mykje av det eg lærte underutdanninga mi har eg i bunn for alt eg gjer, og so er eg sjølv nødt til å vidareutvikle og tilrettelegge dette slik at det fungerar i dei situasjonane eg treng det. Dette kan vere i direkte arbeid med dei hørselshemma elevane eg tolkar før, men også like mykje i arbeidet med det pedagogiske personale rundt. Mange treng tips og triks for korleis dei kan tilrettelegge undervisning og klasserommet slik at det blir betre for dei hørselshemma elevane. Ofte kan desse triksa også hjelpe alle i klassa, ikkje bere dei hørselshemma. 

Vi som er tolkar jobbar tett i lag med å finne nye teikn, støtte kvarandre, gi tips og veiledning. Sidan vi er mange nye og gamle tolkar saman med forskjellig bakgrunn, er det ofte mykje gode idear og løysningar som kjem fram etter litt idemyldring.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Nei, det hadde eg ikkje.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Mine beste tips er å vere open, motivert og tøff.

Open for det ukjente, open for utfordringar og open med seg sjølv. Alt er ukjent i starten for alle, men ofte viser det seg at det er kjempespennande og gøy. Samtidig er det lurt å vere open og ærlig med seg sjølv og kunne reflektere litt over kva ein sjølv får til. Erfaringa mi er at dette ser ein ofte i ettertid!:P

Motivert for å fortsette sjølv om det buttar i mot. Då opplever ein ikkje bere å bli sterkare som person, men at du faktisk også opplever å gjennomføre noko som ein syns har vert skikkelig dritt. 

Tøff er ein nødt til å vere i starten som tolk. Ein er sjølv nødt til å oppsøke arbeid og ein er sjølv nødt til å vise at ein er interessert. Start med ein gong! Mange eg har snakka med har venta i 2-3 måndar frå dei var ferdig utdanna til dei begynte å tenke på å ta oppdrag, då er det tungt å starte igjen.

Tegnspråktolk hos NAV

Navn: Silje Bjørkøy

Utdanning: 

Arbeidssted: 

Nav Hjelpemiddelsentral Troms og Finnmark

"Velg noe som du synes er givende, og som du føler gir deg noe tilbake."

Tegnspråktolk hos NAV

Navn: Silje Bjørkøy

Utdanning: 

Arbeidssted: 

Nav Hjelpemiddelsentral Troms og Finnmark

"Velg noe som du synes er givende, og som du føler gir deg noe tilbake."

""

Hva jobber du med?

Jobber som tegnspråktolk.

Hva er det beste ved jobben din?

Ingen dag er lik, og jeg får møte så mange fantastiske mennesker, og lærer noe nytt hver eneste dag.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Jeg begynte å søke jobb i mars, samme vår som jeg var ferdig utdannet. Jeg fikk intervju hos HMS Tromsø i mai og jobbtilbud samme dag!

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Jeg bruker kompetansen min hver eneste dag da jeg jobber som tolk mellom norsk og norsk tegnspråk.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Jeg jobbet deltid i butikk men det hadde ingen relevans for jobben min i dag.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Velg noe du virkelig synes er gøy! Velg noe som du synes er givende, og som du føler gir deg noe tilbake.