Kjemi er viktig for det grønne skiftet

Kjemi er viktig for det grønne skiftet

Menneskeheten står ovenfor en rekke utfordringer - blant annet å sikre tilgang på rent vann, mat, medisiner og energi til verdens økende befolkning. Samtidig må vi ta vare på jordens ressurser og sørge for bærekraftig produksjon. For å få til dette, trengs det kunnskap om kjemi og kjemiske reaksjoner.

Ved å studere kjemi, kan du være med å utvikle:

  • fremtidens energiløsninger, som biodrivstoff, solceller og brenselsceller
  • nye og innovative medisiner og legemidler
  • renseteknologi som sikrer rent vann og reduksjon av utslipp
  • bærekraftig matproduksjon og nye produkter basert på råstoff fra havet
  • teknologi for CO2-fangst
  • energieffektive produksjonsprosesser
  • løsninger for resirkulering og minimal produksjon av biprodukter og annet avfall

Verden trenger dyktige kjemikere!

Kjemistudier ved NTNU