Digital samhandling

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Digital samhandling

– Utenlandsopphold

IKT-basert samhandling

Student som holder presentasjon. Foto.
 

Utenlandsopphold digital samhandling

NTNU har avtaler med universiteter i mange land og Internasjonal seksjon hjelper til med søknader både til disse og andre universiteter.

Kravet for å ta delstudier ved et annet universitetet er at emnene passer inn i din studieplan. Som student på dette mastergradsprogrammet kan du gjennomføre studieopphold i utlandet, i studiets andre år (3. og/eller 4. semester).

Så langt har vi godkjent emnene for studieopphold ved Queensland University of Technology i Australia. Dette universitetet hadde mange emner med relevant omfang (masternivå) og faglig innhold som passer godt i forhold til dette masterprogrammet.

Vi har derfor god grunn til å anta at flere internasjonale universiteter kan tilby emner som også bidrar til at studentene oppnår det totale læringsutbytte for studiet.

Det er programansvarlig som gjennomgår og godkjenner emnene som studentene kan ta i utlandet.


KRYSSPUBLISERT – Fellestekst om utenlandsopphold under studieprogram

Hvorfor studere i utlandet?

Ønsker du å ta en utdanning i Norge – og drømmer du om å studere i utlandet? Visste du at det er mulig å få til begge deler?

Som student på NTNU har du gode muligheter til å ta et studieopphold utenlands, noe som har mange fordeler. Du blir kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, anledning til å studere emner eller spesialisere deg på områder som kanskje ikke finnes i Norge eller hvor andre universiteter har større kompetanse. Samtidig viser du at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser, noe som ikke er dumt å ha på CV-en.

Du bør starte planleggingen i god tid, senest i løpet av høstsemestret året før du ønsker å reise.


Til hvilket land, og til hvilken institusjon?

Her er mulighetene mange. NTNU har avtaler med over 500 universiteter i mer enn 100 land og i alle verdensdeler. Før du bestemmer deg bør du tenke over hvilket undervisningsspråk du ønsker i utlandet, og om det er noen bestemte land eller områder i verden du ønsker å dra til.

Ta kontakt med studieveileder for å få mer informasjon om hvilke muligheter du har.


Erfaring fra andre studenter

Det er nyttig å høre litt om hva andre utvekslingsstudenter har erfart på sine reiser. 


Veiledning og hjelp

Studieveileder på ditt studieprogram kan gi deg råd om forhåndsgodkjenning og emnevalg, og om tidligere godkjente utvekslingsopphold for din utdanning.

Informasjon om den praktiske delen av planleggingen som søknadsprosedyrer, frister og stipend, kan du lese mer om på temasiden om utenlandsstudier på Innsida


Finansiering

Lånekassen tilbyr lån, stipend og reisestøtte. I tillegg finnes det mange andre finansieringsmuligheter. Utvekslingsoppholdet blir en del av graden du tar ved NTNU og du trenger ikke forlenge studietiden.

Hvis du studerer i et land der undervisningen foregår på et annet språk enn engelsk, kan du få støtte til språkkurs fra Lånekassen.


Klar til å søke utvekslingsopphold?

 

Praktisk informasjon om utveksling