Digital samhandling

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Digital samhandling

– Studiets oppbygging

Studiets oppbygging digital samhandling

 

Masterprogrammet i Digital samhandling er bygget opp rundt fire hovedtemaer som du fordyper deg i gjennom hele studieløpet: samhandling, læring i organisasjoner, metodikk og ledelse.

Første studieår omhandler samhandlingsteknologi, kunnskapsforvaltning, vitenskapelig metode, prosjektledelse, implementasjon av samhandlingsløsninger og Concurrent Design.
Concurrent Design er optimalisert, tverrfaglig problemløsning som foregår i et samhandlingsrom med spesialtilpasset infrastruktur. Dette er et kjerneemne i andre semester hvor studentene får praktisk erfaring med å planlegge, gjennomføre og evaluere slike prosjekter. 
I tillegg er prosjektemnet Eksperter i Team (EiT) obligatorisk for alle masterstudenter ved NTNU.

Andre studieår omhandler samhandlingsledelse, bedriftstilpasset E-læring, planlegging av forskningsprosjekter og markedsledelse og forretningsmodeller.
Studiet avsluttes med en masteroppgave der du utfører et selvstendig forskningsarbeid innenfor en selvvalgt faglig fordypning.  Fordypningen bestemmer hvilken spisskompetanse du skal sitte igjen med som nyutdannet masterkandidat. Mange av masteroppgavene skrives i samarbeid med arbeidslivet. Bedriften fungerer som oppgavestiller og casebedrift hvor studentene utforsker en problemstilling, for eksempel knyttet til innføring eller utnyttelse av digitale løsninger. Masteroppgaven er på 30 studiepoeng, og kan skrives individuelt eller i grupper på to.


Undervisningsformer

Undervisningen kombinerer ulike læringsaktiviteter og består både av forelesninger, øvingsarbeid, workshops, teamarbeid, prosjektoppgaver og presentasjoner.
Du jobber både individuelt og i grupper. Du får lære om samspillet mellom teknologi og brukerne, og  hvordan digitale verktøy brukes for å oppnå effektive arbeidsprosesser.


Vurderingsformer

Basert på tilbakemeldinger fra tidligere studentene har vi en god miks av ulike vurderingsformer. Vi praktiserer skriftlig eksamen, muntlig eksamen, essay med presentasjon og prosjektoppgaver. 


Informasjonens gyldighet ID: 1292649801

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2020/2021. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan