Digital samhandling

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Digital samhandling

– Om studieprogrammet

Digital samhandling


Studenter i gruppearbeid. Foto.
 

Om digital samhandling

Det er en økende forventning i arbeidslivet om mer effektiv samhandling for å oppnå en lønnsom og effektiv arbeidshverdag. Digitalisering endrer arbeidslivet og måten vi jobber på. Mange får nye arbeidsoppgaver og noen funksjoner forsvinner ut av bedriftene. 

I et digitalt arbeidsliv trengs det ansatte som forstår hvilke digitale løsninger som bør tas i bruk, og hvordan disse løsningene best mulig kan utnyttes. Digitale verktøy tas i bruk for å løse nye oppgaver, for å samhandle bedre med kunder og leverandører, og for å kunne kommunisere på tvers av landegrenser, tidssoner og geografisk beliggenhet. 

Digitale samhandlingsverktøy er avgjørende for god samhandling,  gjør det lettere å kommunisere, og gir raskere svar på det man lurer på. De fleste bedrifter i dag gjennomgår store endringsprosesser og har et økende behov for å jobbe både innad i egne team, men også på tvers av organisasjonen. Nettopp derfor er brukerforståelse og samhandling viktig for å få til gode arbeidsprosesser.

Masterstudiet i Digital samhandling gir deg verdifull kunnskap om hvordan digitale systemer kan bidra til mer effektiv samhandling på tvers av ulike fagområder. Studiet gir deg god innsikt i digitale brukeropplevelser og effektiv bruk av digitale verktøy for å nå målene.

Samspillet mellom teknologi og organisasjoners utnyttelse av denne er sentralt gjennom hele studiet.